06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het IFV en Brandweer Nederland bouwen sinds begin dit jaar een landelijke database op met incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. De belangrijkste cijfers zijn nu beschikbaar in een online dashboard. In het dashboard staan cijfers over het aantal en het type incidenten, het type alternatief aangedreven voertuig en de soort aandrijving. Niet alle data die door het IFV en de brandonderzoekers wordt verzameld, staat in het online dashboard. De uitgebreidere dataset wordt gebruikt in analyses voor rapportages. De eerste halfjaarrapportage verschijnt dit najaar.

Onderbouwde adviezen en handvatten

Lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller: “Dit close-to-real-time dashboard en de database zijn het mooie resultaat van de samenwerking tussen de teams Brandonderzoek van Brandweer Nederland, de werkgroep Veiligheid van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en het IFV. We verzamelen data over aantallen branden, ongevallen, voertuigtypen en -merken. Maar ook over de incidentsituatie zelf en de afhandeling door de hulpdiensten. Dit biedt na verloop van tijd een prachtige dataset voor het uitvoeren van analyses. Op basis hiervan kunnen we aandachtspunten/adviezen en handelingsperspectieven opstellen voor de veiligheidsregio’s en hun partners.”

Het nieuwe dashboard is mede ontwikkeld door het Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het IFV. Dit kenniscentrum is in samenwerking met de veiligheidsregio’s opgericht, omdat informatiegestuurd werken een steeds grotere rol speelt om te komen tot een veiliger en weerbaarder Nederland. Het kenniscentrum biedt de veiligheidsregio’s en hun crisispartners kennis, techniek en ondersteuning op het gebied van business intelligence (BI), data en data-analyse. Hierdoor kunnen zij hun taken beter voorbereiden en uitvoeren.

.Oproep: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Bent u in 2021 betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig? Stuur dan een mail naar projectleider Tom Hessels, e-mail tom.hessels@ifv.nl.

Bekijk hier het dashboard incidenten met alternatief aangedreven voertuigen:

Incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

https://kerncijfers.ifv.nl/mosaic/kerncijfers-veiligheidsregio-s/incidenten-met-alternatief-aangedreven-voertuigen/

Bron: Risk en Business