06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Vorig jaar werden in totaal 23.636 motorvoertuigen gestolen, 2,2% meer dan de 23,127 in 2018. Dat is de eerste toename sinds vele jaren. Worden bromfiets- en scooterdiefstallen buiten beschouwing gelaten, dan daalt het aantal motorvoertuigdiefstallen licht; met 3% van 11.043 naar 10.707, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. (LIV).

  In 2019 is het aantal gestolen personenauto’s slechts 2,1% gedaald, het jaar ervoor was de daling nog ruim 12%. In totaal zijn er 7.107 personenauto’s gestolen. Oudere personenauto’s en lichte bedrijfswagens worden minder gestolenPersonenauto’s van 0-3 jaar, zware bedrijfswagens en Brom & Snorfietsen stijgen licht tot fors. Het terugvindpercentage over alle voertuig-categorieën is licht gestegen naar 35,6%. Opvallend is de toename van het aantal aangiften van verduisterde voertuigen: in 2019 waren dit er 1.254 tegen 751 in 2018. 

Jonge voertuigen blijven populair

De diefstaltoename van jonge voertuigen continueerde in 2019 en nam totaal toe met 11%. Twee jaar oude personenauto’s worden het meest gestolen, namelijk 633 stuks. De Audi A1, Toyota Aygo en de Fiat 500 dragen met name bij aan deze stijging. Opvallend hierbij is dat 60% van de A1’s in Amsterdam wordt gestolen. De VW Polo en Golf blijven de meest gestolen modellen maar laten tegelijkertijd ook een forse daling zien van respectievelijk 22 en 23%.

Het totaalaantal gestolen hybridevoertuigen blijft stabiel, alleen de LEXUS hybrides stijgen fors van 9 naar 53 stuks. Toyota is, mede door de diefstal van de verschillende hybridemodellen, nieuw in de top 5 van meest gestolen merken. Meer dan de helft van de motorfietsen wordt gestolen in Amsterdam- Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Piaggio is met 5004 stuks de meest gestolen brom en snorfiets.

Terugvindpercentage en diefstalrisico

Personenauto’s van 3 en 6 jaar laten met 29% het laagste terugvindpercentage zien; die van 17 jaar oud worden met 77% het meest teruggevonden. Slechts 15% van de Audi A1 wordt teruggevonden. Motorfietsen van Ducati en Harley Davidson worden amper teruggevonden.De Audi A1 heeft met 1 op 128 het hoogste diefstalrisico, direct gevolgd door de Toyota C-HR met een risico van 1 op 131. Piaggio bromfietsen hebben met 1 op 47 het hoogste diefstalrisico.

Preventie voor jonge én oudere auto’s

Circa 75% van alle gestolen personenauto’s is ouder dan 3 jaar. Van VW, waarvan er totaal 1514 zijn gestolen, is 86% ouder dan 3 jaar. Dit toont aan dat een voertuigbeveiligingssysteem niet alleen op jongere, maar zeker op oudere voertuigen zinvol kan zijn.

“De sterke daling van voertuigdiefstallen van de afgelopen jaren is voorbij en we lijken de ondergrens te hebben bereikt. Reden voldoende om de aanpak niet te laten verslappen en vol in te blijven zetten op preventie en samenwerking bij de opsporing” zegt Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Diefstalcijfers 2019 vs 2018

Personenvoertuigen:               7.107   ( 7.261)

Motoren                                 1.579   (1.602)

Bedrijfsvoertuigen Licht          1.330    (1.479)

Aanhangers                               473    (   483)

Opleggers                                   87    (     89)

Caravans                                    69    (     86)

Bedrijfsvoertuigen Zwaar             62    (     43)

Brom- en snorfietsen            12.929    (12.084)

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen