06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

In 2019 vonden 93.000 arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.  

In 2019 liep 3,3% van de werknemers van 15 tot 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een arbeidsongeval. Meer dan de helft was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,1% van alle werknemers verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval. Werknemers hadden vrijwel even veel arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim (93.000) als in 2017 en 2018. In 2015 was dit aantal met 73.000 een stuk lager. In dat jaar waren er niet alleen minder werknemers aan het werk, maar was ook het percentage werknemers dat een arbeidsongeval kreeg iets lager.

Bij 23.000 arbeidsongevallen (25%) met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val, en fysieke overbelasting (zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd.

Bijna de helft van arbeidsongevallen in zorg, handel en industrie

Bijna de helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim deed zich voor in de zorg, handel en industrie. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze in 2019 werk aan ruim 40% van de werknemers. In de industrie hebben bovendien ook relatief veel werknemers een arbeidsongeval: 1,3% van de werknemers had er in 2019 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegen gemiddeld 1,1% van alle werknemers. In de handel is dit met 1,0% juist iets lager dan gemiddeld, en in de zorg is dit percentage gelijk aan het gemiddelde van alle bedrijfstakken.

Bij waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag, en in de bouwnijverheid kregen in 2019 verhoudingsgewijs de meeste werknemers te maken met een arbeidsongeval. Bij bedrijven in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening en energievoorziening kwamen relatief weinig arbeidsongevallen voor.

Bron: Risk en Business