06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in mei 73 bedrijven minder failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. De trend is na september 2018 licht stijgend. In de eerste 5 maanden van 2020 lag het aantal faillissementen bijna 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

HET AANTAL VOOR ZITTINGSDAGEN GECORRIGEERDE FAILLISSEMENTEN (EXCLUSIEF EENMANSZAKEN) FLUCTUEERT AANZIENLIJK. DALINGEN EN STIJGINGEN VOLGEN ELKAAR SNEL OP. IN MEI 2013 PIEKTE HET AANTAL UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN, VOOR ZITTINGSDAGEN GECORRIGEERD. DAARNA IS ER TOT SEPTEMBER 2017 SPRAKE VAN EEN DALENDE TREND. NA SEPTEMBER 2017 IS DE TREND REDELIJK VLAK. HET AANTAL FAILLISSEMENTEN BEREIKTE IN SEPTEMBER 2018 HET LAAGSTE NIVEAU SINDS 2001. DAARNA IS DE TREND LICHT STIJGEND.

Meeste faillissementen in de handel
Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in mei 259 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 53. Dat zijn er 31 minder dan in april.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in mei de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 23 (31 mei tot en met 6 juni) kwam uit op 64. Dat waren er 5 minder dan in week 22 (24 tot en met 30 mei). Daarnaast gingen er 7 eenmanszaken failliet in week 23, 3 minder dan in week 22. Tot en met week 23 zijn er in totaal 1.727 bedrijven (inclusief eenmanszaken) failliet gegaan, 70 meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Bron: Schade magazine