06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

In 2021 zijn in Nederland 26.100 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 2020. Wereldwijd zijn in totaal 347.000 valse eurobiljetten aangetroffen, een daling van 25% ten opzichte van 2020.

Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nederland   47.200 43.200 38.900 38.900 25.500 26.100
Wereldwijd* 684.000   694.000   563.000   559.000   460.000   347.000

*Bron: Persbericht Europese Centrale Bank.

Vergeleken met de 28 miljard echte eurobiljetten die wereldwijd in omloop zijn, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein. Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds  2015 gestaag gedaald (zie in de grafiek de oranje lijn). De laatste twee jaar viel deze daling samen met het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door corona.

Vervalsingen per coupure (in Nederland)

Vervalsingen per coupure (in Nederland)

(c) DNB

Het aantal vervalste biljetten van 20 euro is in 2021 iets toegenomen. En dat geldt ook voor de aangetroffen valse biljetten van 200 euro. Deze laatste betreft vervalsingen van lage kwaliteit die goed te herkennen zijn omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hebben. Dit onderstreept het belang om bankbiljetten bij acceptatie te controleren. Dat kan snel en eenvoudig  door bijvoorbeeld het watermerk en hologram te checken.

Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de de DNB-webpagina en goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade. Winkeliers gebruiken daartoe steeds vaker detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd.

Bron: Risk en Business