06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het aantal ziektemeldingen in Nederland is sinds half oktober 2021 het hoogst in drie jaar. Uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van verzekeraar Interpolis, komt naar voren dat een kwart van de ondervraagde werknemers zich zorgen maakt over zijn fysieke en mentale gezondheid. 20 procent geeft aan dat zij ontevreden zijn over hoe de werkgever invulling geeft aan het thuiswerken. Hoewel onder werkgevers ook zorgen zijn over de uitval van werknemers, nemen zij nog weinig extra maatregelen om verzuim te voorkomen.

Het totaal aantal verzuimmeldingen in december 2021 is 54 procent groter dan het gemiddelde aantal meldingen in december in de afgelopen drie jaar. Uit het onderzoek van Motivaction, in opdracht van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, komt naar voren dat 24 procent van de ondervraagde werknemers minder goed in hun vel zitten door de afstand met collega’’ die zij ervaren door het vele thuiswerken. Daarbij geeft 20 procent aan dat zij ontevreden zijn over hoe de werkgever invulling geeft aan het thuiswerken. Een kwart vindt dat er te weinig aandacht is voor de mentale en fysieke gezondheid.

Flinke uitval verwacht in 2022
Een kwart van de werknemers binnen het mkb maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, 27 procent over de lichamelijke gezondheid en 24 procent over de mentale gezondheid. Naast zorgen over de eigen gezondheid verwacht 25 procent dat een collega het komende jaar langdurig uitvalt. ‘Dat mensen zich druk maken over uitval komt overeen met het grote aantal verzuimmeldingen en de toegenomen verzuimduur die wij in onze data terugzien. De pandemie laat indirect duidelijk haar sporen na op de gezondheid van werkend Nederland. Het is geen goed signaal dat een groot gedeelte nu al aangeeft uitval te verwachten in het komende jaar. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het verstandig dat werkgevers hier op voorsorteren. Anders lopen de tekorten aan personeel nog meer op’, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Werkgevers worstelen met maatregelen tegen verzuim
Werkgevers maken zich op hun beurt wel degelijk zorgen over het verzuim van hun werknemers. 28 procent vreest dat zij te maken krijgt met langdurige uitval van personeel en 34 procent verwacht dat medewerkers zich het komende jaar vaker ziekmelden. Toch is 67 procent in 2021 niet meer gaan investeren in het welzijn van hun medewerkers. Zij worstelen met het nemen van de juiste maatregelen om verzuim te voorkomen en de kosten die hiermee gepaard gaan. Het tonen van betrokkenheid en waardering zijn de meest genoemde genomen maatregelen. Daarnaast geeft 13 procent van de ondernemers aan dat zij psychische hulp zijn gaan aanbieden in 2021.   Structureel nieuwe kijk op arbeidsvoorwaarden nodig René Voets begrijpt dat werkgevers het moeilijk vinden om te bepalen welke maatregelen zij moeten nemen om verzuim te voorkomen en pleit voor een structurele aanpak. ‘De situatie verandert continu en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Toch moeten we met elkaar nadenken over structurele aanpassingen in de manier hoe wij met elkaar samenwerken. Het thuiswerken zal ook in de toekomst een blijvend iets zijn en ook de krapte op de arbeidsmarkt zal niet snel afnemen. Daarom pleiten wij ervoor dat werkgever en werknemer met elkaar om de tafel gaan zitten om samen een invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden voor de toekomst. Het hebben van gezond en gemotiveerd personeel is in een periode met personeelstekorten erg belangrijk.’    

genomen maatregelen. Daarnaast geeft 13 procent van de ondernemers aan dat zij psychische hulp zijn gaan aanbieden in 2021.

Structureel nieuwe kijk op arbeidsvoorwaarden nodig

René Voets begrijpt dat werkgevers het moeilijk vinden om te bepalen welke maatregelen zij moeten nemen om verzuim te voorkomen en pleit voor een structurele aanpak. ‘De situatie verandert continu en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Toch moeten we met elkaar nadenken over structurele aanpassingen in de manier hoe wij met elkaar samenwerken. Het thuiswerken zal ook in de toekomst een blijvend iets zijn en ook de krapte op de arbeidsmarkt zal niet snel afnemen. Daarom pleiten wij ervoor dat werkgever en werknemer met elkaar om de tafel gaan zitten om samen een invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden voor de toekomst. Het hebben van gezond en gemotiveerd personeel is in een periode met personeelstekorten erg belangrijk.’

Bron: Risk en Business