06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het Kabinet heeft vandaag het Actieplan Witwassen gelanceerd waarin publieke en private organisaties samen optrekken in de strijd tegen witwassen. Het Verbond van Verzekeraars staat achter het actieplan, maar om de rol van poortwachter goed te kunnen uitvoeren, is een adequaat instrumentarium noodzakelijk, aldus het Verbond in een reactie op de plannen van de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid.


In het plan wordt witwassen langs drie lijnen aangepakt: door het verhogen van de barrières, het versterken van de rol van de poortwachters en het versterken van de opsporing en vervolging. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, geeft aan dat verzekeraars graag hun bijdrage willen leveren aan het bestrijden van financiële criminaliteit, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. “Wij staan volledig achter het Actieplan en zetten ons als poortwachter in om allerlei vormen van criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Tegelijkertijd hebben wij aangegeven bij de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid dat daarvoor een adequaat instrumentarium nodig is. Wij pleiten al langer voor volledige inzage in het UBO-register om effectief en efficiënt controles uit te voeren. Dat zou enorm veel zoekwerk schelen.”


Onderdeel van het actieplan is een onderzoek naar diverse mogelijkheden om gegevens te delen tussen publieke en private partijen. Definitieve besluiten zijn er nog niet, maar het is goed dat er serieus onderzocht wordt of verzekeraars (en banken) toegang kunnen krijgen tot de volledige set informatie uit het UBO-register. Ook wordt gekeken of poortwachters toegang kunnen krijgen tot informatie uit de Basisregistratie Personen om te controleren of er geen geld wordt witgewassen. Het delen van deze informatie helpt niet alleen in de algehele strijd tegen witwassen, maar maakt de fraudebestrijding door verzekeraars ook efficiënter en effectiever.

Bron: Schade Magazine