06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het eerste halfjaar van 2020 is het aantal gestolen personenauto’s met 9,3% gedaald tot 3.272 personenauto’s. Wagens van vier jaar  en ouder laten de sterkste daling zien met 11,3%. Daar staat tegenover dat in alle andere voertuigcategorieën in de eerste zes maanden van 2020 een stijging van het aantal diefstalgevallen zien.  Lichte bedrijfswagens spannen daarbij procentueel de kroon met een toename met 28,9% van  650  naar 844. Dat zijn enkele uitkomsten uit de halfjaarcijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).  In Amsterdam nemen de diefstallen fors af met ruim 19%, Rotterdam laat een forse stijging zien van 16% over het totaal aantal diefstallen.

In totaal werden in de eerste helft van 2020 in totaal 11.375 voertuigdiefstallen geregistreerd. Meer dan de helft van alle diefstalgevallen betrof brom- en snorfietsen (6.072, + 6,3%), gevolgd door personenauto’s (3.272, +0,3%), lichte bedrijfsvoertuigen (844, + 28,9%), motoren (774, +5,9%), aanhangers/opleggers (378, + 26,8%) en zware bedrijfsvoertuigen  (35. + 66,7%). Bij laatstgenoemde voertuigcategorie is de terugvindpercentage echter het hoogst: 71,4% van de gestolen voertuigen komen uiteindelijk weer bij de rechtmatige eigenaar terug. Op ruime afstand volgen personenauto’s (37,2%), lichte bedrijfsvoertuigen (33,4%), brom- en snorfietsen (30,5%), aanhangers/opleggers (24,1%) en motoren (19,6%).

Lichte bedrijfswagens

Bij deze categorie zien we over alle maanden een gestage stijging in het aantal diefstallen. Er wordt slechts 33,4% van de lichte bedrijfswagens teruggevonden. Diefstallen vinden voornamelijk plaats in de zuidelijke provincies en in de regio Rotterdam. Mercedes en Volkswagen worden het meest gestolen. “De daling van het aantal gestolen personenauto’s staat in schril contrast met de forse stijging van de diefstal van lichte bedrijfswagens en toont aan dat maatwerk in zowel preventie als opsporing wenselijk is” zegt Hendrik Steller, Manager van Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Toyota, Renault, Fiat, Lexus en Mazda vallen dit eerste halfjaar op door stijging in het aantal diefstallen. De traditionele merken zoals Volkswagen, Audi, BMW en Opel laten een gestage daling zien. Bij de hybridevoertuigen zijn Toyota en Lexus de meest gestolen merken. Personenauto’s van 0-3 jaar, die in maart, april en mei aanzienlijk minder werden gestolen, laten in de maand juni weer een toename zien van ruim 27%.

Meest gestolen merken

Bij personenauto’s zijn nog steeds Volkswagens het meest in trek bij het dievengilde: 673 diefstallen (min 18%), gevolgd door auto’s van de merken Renault (290, + 20,3%), Toyota (286, + 20,7%), Audi (232, min 23,6%) en BMW (216, min 5%). Modellen met het hoogste diefstalrisico zijn de Toyota C-HR (89/+ 134%), Toyota RAV 6 (61/+ 125%), Audi A1 (59 (,in 50%) en Fiat 500 (146/+ 36,4%).

Bij motoren worden de meeste voertuigen gestolen van het merk Yamaha (147/+ 4%), bij lichte bedrijfswagens  is dat Mercedes Benz (Sprinter/Vito, 317/+ 83%), en bij brom- en snorfietsen Piaggio (114/+ 0,1%).

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen