SOD Onderzoek. Beslist Beter 06-13852614 contact@SOD-Onderzoek.nl

AVG

Ook SOD heeft met veranderende wetgeving te maken. Per 25 mei wordt de AVG van kracht in heel Europa dus ook in Nederland. SOD is ook aan deze nieuwe privacywetgeving gehouden. Wilt u weten hoe wij daarmee omgaan………?
De website geeft u helderheid wat de AVG inhoudt.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze (liefst) per mail stellen op het volgende adresAVGvragen@gmail.com.  
Download hieronder de AVG verklaring van SOD onderzoek: