SOD Onderzoek. Beslist Beter 06-13852614 contact@SOD-Onderzoek.nl
Vaartuigen
Aansprakelijkheid bedrijven en beroepen (AVB)

SOD Onderzoek beoordeelt bij u ingediende claims op het gebied van aansprakelijkheid tussen particulieren, de zogenaamde AVP-claims. Als u dat noodzakelijk acht zal ons bureau partijen interviewen, de zaak waar nodig reconstrueren en vervolgens een advies uitbrengen over de juistheid van de ingediende claim.

Juist de ogenschijnlijk financieel lage claims verdienen aandacht; alleen na onderzoek kan worden vastgesteld of de claim terecht is. Waarheidsvinding staat ook hierbij centraal voor SOD Onderzoek.

Terug naar het overzicht