06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De brandweer heeft in de periode 2016-2018 meer dan 800 personen gered bij 245 woningbranden. De meeste reddingen gebeurden ’s avonds en ’s nachts. Veel reddingen vonden plaats in gestapelde bouw, met name in portiekflats. Een door rook belemmerde vluchtweg was de belangrijkste reden om een redding uit te voeren. Rook was ook, meer dan brand, de oorzaak van letsel bij slachtoffers. De cijfers zijn in lijn met die over de jaren 2014-2015. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek Reddingen bij brand 2016-2018 dat de Brandweeracademie samen met collega’s uit het brandweerveld heeft uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de reddingen bij woningbranden. Het ging daarbij niet alleen om het aantal geredde personen, maar vooral ook om de omstandigheden waaronder de reddingen plaatsvonden. In een groot deel van de gevallen (84%) werden de personen gered uit een omgeving waarin sprake was van lichte (49%), of zware (35%) rookontwikkeling. Het redden gebeurde in meer dan de helft van de gevallen (53%) vanaf de buitenkant van de woning, vaak met een redvoertuig maar ook andere hulpmiddelen zoals vluchtmaskers, revitox (aansluiting op de ademlucht van een manschap) of een handladder werden gebruikt.

Leeftijd en locatie

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat bijna vier van de vijf geredde personen (79%) mobiel waren ten tijde van de redding, 43% waren slapend en 42% wakker. Bij de personen die letsel opliepen kwam dit in 62% van de gevallen door rookinhalatie. De Brandweer noemt het opvallend dat er relatief weinig personen ouder dan 80 jaar gered (4%) zijn, terwijl deze groep bij fatale woningbranden oververtegenwoordigd is. Ruim een derde van de geredde personen (36%)  was tussen de 21 en 40 jaar, 24% tussen de 41 en 60 jaar, 14% tussen de 61 en 80 jaar en  11% jonger dan 20 jaar. Bij een van de geredde personen (11%) was de leeftijd  onbekend.

De onderzoekers noemen het eveneens opvallend dat bij fatale woningbranden ruim de helft van de slachtoffers gevonden is in de brandruimte. Van de geredde personen bevond zich slechts 8% in de brandruimte. De meeste door de brandweer geredde personen (36%) stonden op het balkon, 18% waren aanwezig in de slaapkamer en 17% in de woonkamer. Bij 59%  van de geredde personen was de vluchtweg geblokkeerd  en 51% was ingesloten door brand en/of rook en 33% werd overvallen in zijn of haar slaap.

Overige uitkomsten

Enkele andere uitkomsten uit het onderzoek:

  • 7% van de branden werd ontdekt door een rookmelder;
  • 71% van de brandincidenten deed zich voor in appartementen of flatwoningen (38% in portiekflats);
  • De meeste branden deden zich voor tussen 18.00 en 06.00 uur met een piek tussen 22.00 en 03.00 uur;
  • De brandweer was gemiddeld na zeven minuten ter plaatse;
  • Ruim driekwart van de geredde personen (77%) werd minder dan vijf minuten na aankomst van de brandweer aangetroffen.

    Bron: Risk en Business
    Zie ook: Branden en brandstichting