06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Nieuwe cijfers van brancheorganisatie ABI, het Britse Verbond van Verzekeraars, wijst uit dat verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar in totaal 107.000 frauduleuze schadeclaims en valse verzekeringsaanvragen hebben gedetecteerd met een gezamenlijke waarde van £ 1,2 miljard aan tijdig ontdekte fraudegevallen. Omgerekend betekent dit dat er gemiddeld elke vijf minuten door Britse verzekeraars een geval van verzekeringsfraude wordt ontdekt (300 frauduleuze schadeclaims en 2.000 oneerlijke aanvragen) en dat er dagelijks een bedrag van  £ 3,3 miljoen werd gedetecteerd.  Het middelde bedrag van een fraudeclaim bedroeg £ 11.500,

De belangrijkste bevindingen van ABI’s ledenonderzoek benadrukken dat vorig jaar:

• Er waren 107.000 opgespoorde frauduleuze claims, een stijging van 5% ten opzichte van 2018. De stijging was voornamelijk te wijten aan de toename van oplichting met motorvoertuigen- en propertyverzekeringen;

• Terwijl het volume toenam, is er een kleine daling van 2% in de waarde van de opgespoorde fraudebedragen tot £ 1,2 miljard – het equivalent van £ 3,3 miljoen dat elke dag aan het licht komt. Dit resulteerde in een daling van de gemiddelde omvang van een frauduleuze claim tot £ 11.400, vergeleken met £ 12.200 in 2018;

• Autoverzekeringsfraude bleef het meest voorkomende fraudedelict, met een stijging met 6% in aantal tot 58.000 ten opzichte van 2018, hoewel de omvang ervan met £ 605 miljoen lichtjes daalde. Ongeveer 75% van de frauduleuze motorclaims bevat een element van persoonlijk letsel;  dit kan volgens ABI een weerspiegeling zijn van enige frauduleuze activiteit in de aanloop naar de introductie van hervormingen op het gebied van persoonlijk letsel in april volgend jaar

• Propertyfraude vertoonde een aanzienlijke stijging. Er werden 27.000 oneerlijke claims ontdekt ter waarde van £ 124 miljoen, een stijging van 30% in aantal en 8% in waarde  ten opzichte van 2018.

• Het aantal aansprakelijkheidsfraudes is met 14% gedaald tot 19.000. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat verzekeraars hun beleid ten aanzien van ‘trip & slip’-claims en gehoorschadeclaims hebben aangescherpt, evenals door maatregelen die door de reissector en de overheid zijn geïmplementeerd om gefingeerde en andere oneerlijke vakantieclaims voor maagziektes te verminderen;

• Verbeterde preventiemaatregelen en betere rapportage hebben mede geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal gedetecteerde gevallen van application fraud’, een vorm van identiteitsfraude  door bijvoorbeeld verkeerde persoonsgegevens op te geven bij het aangaan van de verzekering (jonger/ouder, gunstiger schadeverleden/verzwijging, andere eerste bestuurder voertuig). Dit kwam in 2019  meer dan 200% vaker voor ten opzichte van het voorgaande jaar:  760.000 gevallen met een totale waarde van £ 1,4 miljard.

Mark Allen, ABI’s Manager, Fraud and Financial Crime, zegt in reactie op de fraudecijfers: “De industrie verontschuldigt zich niet voor haar niet-aflatende aanpak van verzekeringsfraude om eerlijke klanten te beschermen, die uiteindelijk de rekening betalen via hun verzekeringspremies. Verzekeraars zullen niet aarzelen om ervoor te zorgen dat fraudeurs die proberen te profiteren ten koste van anderen daarvoor zwaar en langdurig de gevolgen zullen ondervinden. Verzekeraars weten dat de Coronavirus-crisis voor sommigen tot financiële problemen heeft geleid, en omdat oplichters altijd azen op de angsten van mensen, is het nu vooral belangrijk voor consumenten om op hun hoede te zijn, voor oplichting, zoals benaderd worden door iemand die een goedkope autoverzekering aanbiedt. De ‘golden rule’  is nooit haastig handelen; als een deal te mooi is om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. “

Hoofdinspecteur Peter Ratcliffe, Head of the City of London Police’s Economic Crime Funded Units, vult aan: “Verzekeringsfraude is geen victorless crime;  het effect van oneerlijke claims wordt door iedereen gevoeld. Naast claims met opgeschroefde schadebedragen die de premies voor eerlijke klanten ontegenzeggelijk  verhogen, brengen bepaalde tactieken die door fraudeurs worden gebruikt, zoals ‘crash for cash’, het leven van onschuldige verzekerden en anderen in gevaar. Ondanks deze bemoedigende cijfers, die aantonen dat IFED en de verzekeringssector goed samenwerken om verzekeringsfraude te bestrijden, is het essentieel dat we onze inspanningen niet verminderen. De strijd tegen verzekeringsfraude is een voortdurende, dus we moeten blijven samenwerken om dit type misdaad te voorkomen en op te sporen, en uiteindelijk de betrokken criminelen voor de rechter te brengen. “

Ben Fletcher, directeur van het Insurance Fraud Bureau, zegt:“De laatste cijfers van ABI helpen de aandacht te vestigen op de duidelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in de strijd tegen verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude is geen misdaad zonder slachtoffers, want fraudeurs die gevaarlijke vormen van oplichting hanteren, ‘Crash for Cash’, en die opzettelijk eigendommen beschadigen, brengen levens in gevaar. Deze statistieken tonen aan dat het probleem aanzienlijk blijft en de trieste realiteit is dat de frequentie van deze oplichting normaal gesproken alleen maar toeneemt in tijden van recessie en financiële problemen. Door het publiek voorbeelden  van verzekeringsfraude aan de Cheatline van de IFB te kunnen laten rapporteren, kunnen we samenwerken met verzekeraars en de politie om actie te ondernemen. We zullen de komende maanden campagne voeren om meer mensen aan te moedigen naar voren te treden en verzekeringsfraude te melden.

Bron: Risk en Business