06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Vorig jaar zijn er in de EU ca. 3.900 verkeersdoden minder gevallen dan in 2019, een afname met 17%. De ongekende jaarlijkse vermindering van het aantal sterfgevallen met 17% is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan  de Covid-19-beperkingen op reizen, schrijft de European Transport Safety Council (ETSC) in de 15e editie van haar jaarlijkse rapport Ranking EU progress on road safety.De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden in de EU zelfs met 37% gedaald. Daarmee is de doelstelling die de EU zich had opgelegd  om het aantal verkeersdoden in 2020 te hebben gehalveerd, niet gehaald. Van alle EU-landen wisten alleen Griekenland en Portugal die doelstelling te halen, met een daling van 54% resp. 51%. Nederland realiseerde de kleinste daling: 5%.

Voorlopig staat het aantal verkeersdoden voor 2020 op 18.844 in de EU (2019: 22.776). Kroatië, Spanje, België, Slovenië, Italië, Litouwen, Bulgarije, Denemarken, Oostenrijk en Hongarije behaalden een daling boven het EU-gemiddelde van 37%, terwijl andere landen in mindere mate vooruitgang boekten. De minste progressie werd de afgelopen 10 jaar geboekt door zoals gezegd Nederland (-5%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (-14%).   De besparing op menselijke kosten als gevolg van deze vermindering van het aantal doden werd geschat op ongeveer 156 miljard euro, volgens de EU Onderzoek.

Antonio Avenoso, uitvoerend directeur van ETSC zegt in een reactie op de uitkomsten van het rapport: “Verkeersveiligheid is uiteindelijk een probleem voor de volksgezondheid. Covid heeft wereldwijd 3,5 miljoen mensen het leven gekost. In de afgelopen tien jaar zijn ten minste 13 miljoen mensen omgekomen op de wegen in de wereld. De buitengewone en noodzakelijke wereldwijde reactie op de Covid-pandemie heeft aangetoond hoe beleidsmakers en de samenleving als geheel kunnen handelen wanneer de meeste mensen werken aan een gemeenschappelijk doel. Kunnen we dezelfde focus toepassen op de uitdagingen van verkeersveiligheid? Succes is niet gegarandeerd. Na maanden van lockdowns en het gehoorzamen aan strikte regels, zijn we klaar voor een decennium van regelovertreding en excessen, een nieuwe ‘roaring twenties’? Of leren we vanaf dit moment dat het leven op aarde kwetsbaar is en beschermd moet worden? Europa heeft meer dan ooit politiek leiderschap nodig. Elke weggebruiker heeft het recht en de verantwoordelijkheid om zich te verplaatsen zonder gevaar voor eigen leven of dat van anderen. Beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid om het veilige systeem te bouwen dat iedereen helpt beschermen. Zullen ze het benaderen met de energie en toewijding die velen de uitdagingen van Covid zijn aangegaan?”

ETSC heeft aangekondigd dat Griekenland de winnaar is van de 2021 ETSC Road Safety Performance Index Award, die wordt uitgereikt als erkenning voor uitstekende inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het aantal verkeersdoden in Griekenland is in het decennium tot 2020 met 54% gedaald. In de eerste helft van het decennium heeft de economische crisis misschien een rol gespeeld bij het terugdringen van het wegverkeer, maar het aantal doden bleef dalen toen de economie weer aantrok. De prijs erkent de inspanningen van Griekenland bij het stellen van doelen en het verbeteren van de infrastructuur en onderwijsinspanningen.

Bron: Risk en Business