06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

In 2020 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gedaald. In totaal zijn 25.500 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 34% minder dan in 2019 werden aangetroffen. De daling is in het tweede kwartaal van 2020 ingezet, gelijktijdig met het afnemend gebruik van contant geld aan de kassa door de coronapandemie.

Wereldwijd is eveneens sprake van een daling in het aantal valse eurobiljetten. Uit het persbericht van de ECB blijkt dat in 2020 460.000 valse eurobiljetten zijn aangetroffen, een afname van 18% ten opzichte van 2019. Vergeleken met de 25 miljard echte eurobiljetten die in omloop zijn, is de kans op het aantreffen van een vals exemplaar klein.

De meest vervalste coupure die in Nederland wordt aangetroffen, is het 50 eurobiljet (56%), gevolgd door 20 eurobiljet (18%). Verder is sprake van een toenemend aantal valse eurobiljetten van lage kwaliteit. Deze valse biljetten zijn eenvoudig te herkennen omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hebben. De echtheidskenmerken van eurobiljetten zijn eenvoudig handmatig te controleren met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Daarnaast maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’. Een goede controle zorgt ervoor dat verdachte biljetten vlug worden opgespoord waardoor voorkomen kan worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen.

Bron: schade magazine