06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De coronapandemie heeft ook in Duitsland de fietsboom aangewakkerd, tot grote vreugde van fabrikanten en retailers. In 2020 zijn er echter minder fietsen gestolen, zo  blijkt uit cijfers van verzekeraars. De dieven hadden simpelweg minder kans daartoe.

Het aantal diefstallen bij onze Oosterburen is het afgelopen jaar licht gedaald. Ongeveer 145.000 verzekerde fietsen werden in het hele land gestolen, 5.000 minder dan in 2019, zoals de huidige statistieken van de Duitse Verbond van Verzekeraars (GDV) laten zien.Volgens GDV-directeur Jörg Asmussen is de daling een gevolg van de pandemie: “Door Corona bleven veel mensen thuis. De fietsen werden zelden onbeheerd buiten gelaten. Dit betekent dat er minder mogelijkheden voor diefstal zijn ontstaan. “

Rrecordhoogte

Het schadebedrag is in 2020 ongewijzigd gebleven op 110 miljoen euro. Dit bevestigt de al jaren aanhoudende trend naar steeds duurdere fietsen die worden gestolen. Met 730 euro (2019: 720 euro) bereikte de gemiddelde schadeclaim een hoogtepunt. “Door het succes van de e-bikes zal de schade in de toekomst waarschijnlijk verder toenemen”, voorspelt Asmussen. Ter vergelijking: verzekeraars keerden tien jaar geleden gemiddeld 400 euro uit voor een gestolen fiets.

Volgens statistieken van de politiecriminaliteit is het aantal gestolen fietsen in 2020 met zes procent gedaald tot 260.000. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met de verzekeringsdekking. Aangezien diefstallen echter vaak niet worden gemeld, is het aantal niet-gemelde gevallen waarschijnlijk veel hoger.

Bij diefstal van een fiets uit afgesloten bergingen, kelders of appartementen dekt de inboedelverzekering de schade. Meestal bevindt de plaats delict zich echter op  straat. Bescherming wordt geboden door een aanvullende clausule in het inboedelbeleid. Belangrijke opmerking: De fiets moet altijd worden beveiligd met een standaard slot. Van de ruim 26 miljoen verzekeringscontracten is in 47 procent de fietsclausule opgenomen.

Bron: Risk en Business