06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

‘De moderne tijd’

De namen van de personen in deze zaak zijn fictief evenals de in dit artikel genoemde woonplaatsen

Ook mijn opdrachtgevers worden geconfronteerd met zaken die door de actuele techniek worden beïnvloed.
Eén van die gevallen is een verduisteringszaak van een auto van een autoverhuurbedrijf diep in het zuiden van het land, genaamd ‘Alles Rolt’. Een dame uit Amsterdam, Priscilla van der Praats, wilde bij onze klant een auto huren voor één dag omdat ze die ‘plotseling’ nodig had.
Terecht was er enige argwaan bij onze klant, aangezien men immers ook in Amsterdam wel auto’s kan huren. Volgens deze Priscilla was het zo, dat zij familie in het zuiden had waar zij op bezoek was en zij moest snel terug naar Amsterdam vanwege droeve familieomstandigheden. Toch maar een korte controle uitgevoerd en mevrouw bleek inderdaad familie in het zuiden van het land te hebben. Onderzoek leverde hen geen ‘hit’ op naam van deze huurder op en de auto werd verhuurd. Ook werd een kopie van het rijbewijs en het paspoort van Priscilla gemaakt. De auto werd meegegeven, mevrouw werd bijna letterlijk uitgezwaaid (de klant is koning nietwaar?) en men zag de auto wel weer terugkomen na verhuur.
Niet dus. De volgende dag werd contact met Priscilla opgenomen. Het was echter zus Tamara die de telefoon opnam, althans dat zei ‘de andere kant van de lijn’. Priscilla was even niet te bereiken en zij zou dat zelf nog uitleggen. Men vroeg even geduld te betrachten aangezien er problemen in de familiesfeer waren. Enkele dagen daarna nam Priscilla contact op met onze klant en vertelde dat zij helaas nog geen gelegenheid had gehad de auto terug te brengen. Zij zou er zo snel mogelijk op terugko¬men. Dit werd voor lief genomen door de verhuurder, echter wel met de mededeling dat de huurpenningen voor de extra dagen huur dan wel moesten worden betaald.
Toen de auto inmiddels enkele weken weg was en contact tussen Priscilla en ‘Alles Rolt’ uitbleef vond men het toch wel een vreemde zaak worden. Juist toen werd door onze klant voor de zekerheid een nader onderzoek uitgevoerd. U raadt het vast al; mevrouw Van der Praats bleek geregistreerd als ‘negatief’ omdat zij bij een andere registrerende autoverhuurder een half jaar eerder een gehuurde auto niet had teruggebracht!
Onze klant voelde zich ‘not amused’ aangezien de registratie veel te laat was opgenomen, in ieder geval ná verhuur aan onze Priscilla. Dit probleem had dus voorkomen kunnen worden door een snelle registratie.
Afijn, het probleem bij de verhuurder bleef onveranderd en van enig teken van leven bij onze Priscilla was inmiddels geen sprake meer. “Geen teken van leven”; een uitdrukking met een bijzon¬dere lading. Kort daarna kreeg de klant namelijk via het 06-nummer van mevrouw Van der Praats een dame aan de lijn die heel droevig overkwam in het gesprek. Zij meldde, dat Priscilla inmiddels was overleden en dat daardoor de auto ook niet kon worden teruggebracht. Men vroeg min of meer advies aan ‘Alles Rolt’ maar voegde daar en passant ook nog aan toe dat men in verband met de begrafenis ook nog enig geduld moest betrachten. Ook dat werd aanvaard; welke keuze heb je op zo’n moment? Uit navraag door ‘Alles Rolt’ bleek echter dat de huurder niet overleden kòn zijn, zodat er zeer waarschijnlijk heel wat anders aan de hand was!
Men kon echter geen grip op de situatie krijgen en wist de auto ook niet te traceren. Er werd dan ook contact met Generali gezocht, waarbij een claim met betrekking tot de vermissing/ verduistering van de auto werd neergelegd. Ik startte een onderzoek naar de verblijfplaats van de auto van onze klant. In de omgeving van het door Priscilla van der Praats opgegeven woonadres bleek men haar niet te kennen en ook de auto was daar nooit gezien. Eigenlijk overbodig te melden, maar ik heb de auto daar ook niet aangetroffen.
De volgende stap die ik ondernam was het bellen van het 06-nummer van Priscilla. Ik kreeg al snel de voicemail met het verzoek een bericht achter te laten. Dat heb ik maar achterwege gelaten. Wat ik wel deed was een SMS-bericht sturen met de tekst: ‘wil je mij even bellen’, zonder afzender van wie ik was en waarom ik belde. Binnen vijf(!) minuten werd ik door een vrouw met duidelijk Limburgse tongval opgebeld of ik degene was, die zojuist een SMS-bericht aan haar had gestuurd.
Ik beaamde dat en legde uit waarom ik contact wilde. Vervolgens wilde ‘de andere kant van de lijn’, genaamd Tamara, het hele droeve verhaal over haar overleden zus vertellen en dat de gehuurde auto daarom niet kon worden teruggebracht.
Ik deelde haar mede begrip voor de situatie te hebben, maar dat het toch ook niet zo kon zijn dat een auto van derden zonder dat daarvoor werd betaald in haar bezit kon blijven. Ik maakte vervolgens de afspraak met haar dat zij ervoor zou zorgdragen dat de auto die dag nog vóór 18.00 uur bij ‘Alles Rolt’ terecht zou komen.
Dat was even schrikken, vond Tamara! Zij begreep het echter wel en zij zou haar ‘stinkende best’ doen om dit te regelen. Ik nam vervolgens contact op met ‘Alles Rolt’ en deze zou afwachten wát er zou gebeuren. Hierna volgde een ware SMS-explosie aan berichten tussen (het toestel van) Priscilla en dat van mij.
’s Avonds had ik regelmatig SMS-contact met betrokkene en de afspraken waren inmiddels helder. De auto zou door Tamara worden terugbezorgd, de sleutel zou in de goed beveiligde brievenbus van ‘Alles Rolt’ worden achter¬gelaten en ik zou nog een laatste SMS-bericht ter bevestiging van de aflevering van de auto ontvangen.
Om 22.45u kreeg ik eindelijk bericht dat de auto was teruggebracht !
De auto zou dus terug zijn, wat mij de volgende ochtend om 07.45 uur met een telefoontje van ‘Alles Rolt’ werd bevestigd. Op beelden van een beveiligingscamera was te zien dat de auto op de afgesproken dag om 22.13 uur bij onze klant was teruggebracht. Hoe SMS-simpel kunnen zaken soms lopen…

Terug naar overzicht