06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De Technische informant; wie is dat nu weer…?

Verzekeraar(s) regelmatig met claims geconfronteerd die betrekking hebben op autodiefstallen.
Ook zijn daarbij claims aanwezig die op (zeer) dure modellen betrekking hebben. De laatste jaren worden dit soort auto’s
vaak voorzien van een zogenaamd voertuigvolgsysteem.
Ook wij worden met dergelijke zaken geconfronteerd; hierbij enkele voorbeelden uit de praktijk!
Eén van de door ondergetekende behandelde zaken betrof de diefstal van een Volkswagen Touareg van € 80.000,-.
De eigenaar was in een van de landen van het voormalige Joegoslavië op vakantie toen zijn ‘speeltje’ op vernuftige wijze werd gestolen. Volgens de verzekerde was zijn auto niet van een GPS-systeem voorzien.
Op mijn verzoek werd de technische historie van deze auto tóch onderzocht, en met succes. Alleen bleek het systeem niet meer actief te zijn. Via wat omwegen werd het alsnog geactiveerd, waarna het onderzoek van start kon gaan.
De auto werd in een buitengebied aan de rand van een bos in Servië op afstand ‘gezien’ via de GPS-verbinding. Na verdere uitlezing van de coördinaten werd ‘onze’ auto, voorzien van valse Oostenrijkse kentekenplaten, achter een villa aangetroffen.
Afijn, die buit was binnen. De auto werd veiliggesteld en naar Nederland overgebracht waar de eigenaar er weer over kon beschikken !
Een andere bijzondere zaak betrof een overval op een Verzekerde van ons genaamd ‘Treurniet’. Deze meneer wilde zijn dure Audi verkopen en had hem via Internet te koop aangeboden.
Er meldde zich al snel een geïnteresseerde koper. Het vertrouwen van Treurniet werd gewonnen. Vervolgens werd voor een tweede maal door de steeds meer geïnteresseerde koper contact met onze verzekerde gezocht. Kort daarna volgde een definitieve afspraak in het centrum van Amsterdam. De koper kwam op de afgesproken plaats (des onheils…) en details van de (ver-)koop werden doorgesproken tussen beide partijen. De aanstaande koper maakte nog een proefrit met Treurniet op de passagiersstoel en de auto leek hem wel wat!
Toen dit alles zijn definitieve beslag leek te hebben gekregen kreeg onze verzekerde echter een pistool op zich gericht en moest hij volledig overrompeld zijn auto aan de passagierszijde verlaten! De dief vertrok snel en Treurniet was radeloos; hij was door een man aan wie hij zijn vertrouwen had gegeven van zijn auto beroofd! Er restte onze verzekerde niets anders dan aangifte van deze brutale overval bij de politie te doen.
Vervolgens werd bij ons een claim neergelegd en het onderzoek naar de verblijfplaats werd gestart met de ultieme vraag aan Treurniet of zijn auto ook van een zogenaamd volgsysteem was voorzien. Volgens hem was dat niet het geval. Ik kon mij echter niet voorstellen dat er géén sprake was van de aanwezigheid van een dergelijk systeem in deze auto, waarna ik dit liet uitzoeken.
Bingo! Ook hier was het volgsysteem niet meer geactiveerd.
Door middel van wat simpele technische handelingen werd het systeem weer geactiveerd. Na enkele dagen kreeg ik een telefoontje dat de auto in beeld was gekomen bij een politieonderzoek dat parallel aan ons onderzoek liep. Een en ander leidde naar de omgeving van een garagebox in een middelgrote plaats in Nederland, waar ik mij die dag ook bij de door mij ingeschakelde onderzoekers en de politie vervoegde.
Eén probleem; er waren maar liefst acht geschakelde garageboxen waar de Audi in zou kunnen staan. Goede en creatieve doch simpele ‘raad’ in de vorm van de autosleutel was duur, maar werd gelukkig wel snel verkregen. Via een ijlbode werd een resterende autosleutel van ‘onze’ auto met afstandsbediening voor onder andere centrale vergrendeling naar de garageboxen overgebracht.
Daar werd de ontgrendelingsknop op de sleutel gebruikt om vanaf de buitenzijde ín elke afzonderlijke garagebox te luisteren naar de mogelijke aanwezigheid van de auto van Treurniet, namelijk het geluid van het óntgrendelen van de centrale portiervergrendeling.
Dit leverde in eerste instantie helaas niks op. Eén van mijn collega-onderzoekers klom op het dak van de geschakelde garages om te kijken of daar misschien op de garage-units iets aanwezig was waardoor ín de garageboxen kon worden gekeken.
Niet geschoten is tenslotte altijd mis, nietwaar? Helaas, dat bleek niet te lukken. Wel bleken aan de achterzijde van elke garagebox kleine ontluchtingsgaten te zitten, waardoor (zij het op beperkte wijze) naar binnen kon worden gekeken. Bij de eerste drie garageboxen leverde dit geen ‘hits’ op; bij de vierde bleek dat er een auto in die garagebox stond. Wellicht onze Audi?
Vervolgens werd door alle aanwezigen de grootst mogelijke
stilte in acht genomen en werd er nogmaals met de sleutel en
de afstandsbediening goed geluisterd én goed gekeken door
de luchtopeningen. Bij het indrukken van de ontgrendelingsknop lichtten de alarmlichten van een daar aanwezige auto op.
Die combinatie maakte het tot een zekerheid dat de auto van
Treurniet daar stond.
Vervolgens werd met medewerking van politie en Justitie de garagebox aan de voorzijde opengebroken en het wonder op vier wielen kwam vervolgens tevoorschijn.
In de garagebox werden meerdere kentekenplaten van andere gestolen auto´s aangetroffen, evenals breekijzers, bivakmutsen en andere zaken. Hierdoor was al snel duidelijk dat de overval op Treurniet helaas een bijna alledaagse routine van de dader(s) zal zijn geweest.
De zaak werd vervolgens door de politie in onderzoek genomen en daaruit bleek onder andere dat de auto van Treurniet niet alleen afkomstig was ván een overval, maar dat daarmee tenminste ook één andere overval op een bedrijf was gepleegd.
Die overval werd bekend door een tip, omdat deze de data van het voertuigvolgsysteem onderzocht in combinatie met een datum en tijd waarop met een identieke Audi als die van Treurniet een gewapende overval op een bedrijf elders in Nederland was gepleegd!
Al met al geeft de aanwezigheid van volgsystemen aan dat voor een relatief kleine investering voertuigen over het algemeen snel kunnen worden opgespoord. De besparingen die wij hierdoor kunnen realiseren lopen zeker met dit type (duurdere) auto’s fors op, dus ‘technische informant’… onze opdrachtgever in dit geval handhaaft je met veel plezier!

Terug naar overzicht