06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Disclaimer

 1. In deze disclaimer van SOD Onderzoek wordt verstaan onder:de eigenaar:
  • de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch SOD Onderzoek aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 6. Indien u nog vragen heeft of twijfels over het gebruik van deze website  kunt u contact met ons opnemen.
 7. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
 9. Wij spannen ons in de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
 10. SOD Onderzoek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
 11. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
 12. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
 13. Auteursrecht op deze website berust bij SOD Onderzoek of bij derden die ons met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
 14. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door SOD Onderzoek.
 15. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor zakelijk gebruik.