06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De Corona-pandemie en de overstromingsramp op de Ahr hebben een sterke impact gehad op de bedrijfsresultaten van Duitse verzekeraars in 2021, zo blijkt uit gegevens gepresenteerd door het Duitse Verbond van Verzekeraars (GDV). Voor het eerst sinds 2013 stonden bedrijven in de schadeverzekeringssector vorig jaar in de rode cijfers.

De verzekeringssector zag de bruto premie-inkomsten  in 2021 in totaal met 1,1% toenemen tot 223,4 miljard euro. Het jaar daarvoor bedroeg het groeipercentage echter 1,6%. “Onder de moeilijke omstandigheden van de coronapandemie is dit solide”, verklaarde GDV-voorzitter Wolfgang Weiler op de jaarlijkse mediaconferentie van de vereniging over het totale resultaat. “We kunnen tevreden zijn met de premiegroei, ook al hadden we aan het begin van het jaar op iets meer gehoopt.”
  “

2021 duurste natuurrampjaar aller tijden voor Duitse verzekeraars

Bij de schadeverzekeringen werd het resultaat bepaald door de verwoestende overstroming van juli: met een verzekerde schade van meer dan 8 miljard euro was dit de duurste catastrofe van dit soort in Duitsland en werd 2021 een jaar met een ongekend verlies, van 12,5 miljard euro, alleen al door natuurrampen, wat een veel hoger bedrag is in vergelijking met 2020, toen het 2,0 miljard euro bedroeg.

De totale schade-uitgaven stegen aanzienlijk, met 20%, tot 62,3 miljard euro, terwijl de premie-inkomsten van het segment licht stegen, met 2,2%, tot 76,6 miljard euro. De combined ratio – de verhouding tussen de betaalde kosten en uitkeringen en de premie-inkomsten – is daardoor gestegen tot 102%, tegen 90,7% vorig jaar. “In het licht van de recordschade is dit nog steeds een presentabel resultaat”, aldus Weiler. “Het maakt duidelijk dat verzekeraars ook zulke extreme schades kunnen dragen – en hun werk kunnen doen.”

.

Levensverzekeringen: Aanzienlijke groei in nieuwe Riester-activiteiten

De levensverzekeringen hebben zich in 2021 stabiel ontwikkeld. Het premie-inkomen van levensverzekeraars, pensioenfondsen bedroeg in 2021 ongeveer 102 miljard euro, 1,4% minder dan een jaar eereder. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan een licht gedaalde koopsompremie-activiteit (met 4,7% tot 36,5 miljard euro), die in 2020 een recordniveau had bereikt. De lopende premie-inkomsten zijn daarentegen licht gestegen tot 65,3 miljard euro.

De nieuwe productie van Riester heeft zich in 2021 positief ontwikkeld met een aanzienlijke stijging van 12% tot 310.500 nieuwe contracten. De portefeuille bleef grotendeels stabiel op ongeveer 10,4 miljoen contracten. Bij de basispensioenen steeg het aantal nieuw afgesloten polissen zelfs met bijna 40% tot bijna 119.000 contracten. Hierdoor steeg de totale portefeuille met 4% tot 2,5 miljoen contracten.

Aanzienlijke contractgroei bij particuliere ziektekostenverzekeringen

Het premie-inkomen van particuliere ziektekostenverzekeraars is met 5% gestegen, tot 45,0 miljard euro in  2021. Van dit totaal is 40,5 miljard euro toe te schrijven aan ziektekostenverzekeringen (een stijging met 4,7%), terwijl langetermijn zorgverzekeringen een omzet bereikten van 4,5 miljard euro, een stijging met 7,3%.

De uitgekeerde verzekeringsuitkeringen bedroegen 31,4 miljard euro, een stijging met 2% ten opzichte van 2020. De ziekteverzekering is goed voor 29,3 miljard euro en de verzekering voor langdurige zorg voor 2,1 miljard euro. De portefeuille volledige en aanvullende verzekeringen steeg met bijna 950.000 tot 37,1 miljoen, een stijging met 2,6%.

Bron: Risk en Business