06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Verzekeraars betaalden dit jaar zo’n 2,5 miljard euro voor schade veroorzaakt door storm, hagel en andere natuurlijke gevaren zoals zware regenval. Dit is gebaseerd op voorlopige cijfers van de Duitse Verzekeringsbond (GDV). De verzekerde schade aan woningen, inboedel, motorvoertuigen maar ook in de handel en nijverheid ligt circa 500 miljoen euro onder de waarde van 2019 en onder het langjarig gemiddelde van circa 3,7 miljard euro. “2020 was een lager dan gemiddeld schadejaar, vooral omdat er geen ernstige hagelgebeurtenissen waren”, zegt GDV-directeur Jörg Asmussen.

De schade aan eigendommen lagen vorig jaar met  ongeveer 2 miljard euro eveneens onder het meerjarig gemiddelde van 2,7 miljard euro. Hiervan werd 1,6 miljard euro veroorzaakt door storm of hagel en 400 miljoen euro door andere natuurlijke gebeurtenissen zoals zware regenval. De autoverzekeraars betaalden in totaal zo’n 500 miljoen euro aan schade door natuurkrachten, het langjarig gemiddelde ligt rond de 900 miljoen euro.

Winterstorm “Sabine” vormt de balans

De balans voor 2020 zal vooral gevormd worden door storm ‘Sabine’ in februari. Met een verlies van 675 miljoen euro staat het op de zesde plaats van de ergste winterstormen in Duitsland sinds 2002, waarbij alleen de vastgoedverzekeraars ‘Sabine’ ongeveer 600 miljoen euro kosten. Ter vergelijking: de storm met de ergste gevolgen is ‘Kyrill’ (2007) met meer dan drie miljard euro verzekerde schade, gevolgd door ‘Jeanette’ (2002) met 1,4 miljard euro en ‘Friederike’ (2018) met 1,15 miljard euro.

GDV voert campagne voor een nationaal portaal voor natuurlijke gevaren

Voorlichting en preventie zijn belangrijke bouwstenen om schade te voorkomen. Om deze reden is de GDV gestart met de ‘Natural Hazard Check’. Op het online platform kunnen vastgoedeigenaren en huurders achterhalen welke schade slecht weer in het verleden heeft veroorzaakt in hun woonplaats. De ‘overstromingscontrole’ geeft ook details over het risico op overstromingen van rivieren. “Deze tools kunnen een centraal openbaar informatiesysteem echter niet vervangen”, zegt Asmussen. Net als andere landen zou Duitsland ook informatie over natuurlijke gevaren en klimaatveranderingen moeten bundelen en deze voor het publiek toegankelijk moeten maken in een centraal online systeem. “We zetten nadrukkelijk in op een landelijk dekkend natuurrisico-portaal”, benadrukt de directeur van GDV.

Bron: Risk en Business