06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Uit een follow-up studie onder ruim 800 slachtoffers van fietsongevallen, die destijds na hun ongeval een bezoek hebben gebracht aan de Spoedeisende Hulp  blijkt onder meer  dat 33 % van de fietsslachtoffers na drie jaar nog klachten heeft. Dit zijn 26.000 personen. Bijna 5 % van deze groep (1.400 personen) heeft dan nog steeds ernstige klachten aan hoofd of schedel, meldt VeiligheidNL, verwijzend naar het vorige week gehouden Nationaal Fietscongres.

In deze sessie wordt het -onlangs in Leeuwarden gelanceerde- unieke dashboard “Verkeersongevallenregistratie Fryslân” getoond. Het dashboard is op initiatief van het ROF ontwikkeld en tot stand gekomen in samenwerking met alle Friese Spoedeisende Hulpafdelingen, de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân en VeiligheidNL. Het dashboard biedt niet alleen aanvullende informatie over verkeersongevallen, maar levert ook geheel nieuwe gegevens. Zo werd duidelijk dat Fryslân in 2019 minstens 1.300 fietsslachtoffers telde, terwijl de politie in Fryslân 155 fietsslachtoffers registreerde. Er wordt in de sessie ingegaan op resultaten uit het dashboard, maar ook ervaringen en adviezen om een dergelijk traject lokaal te implementeren komen aan bod.

Driekwart van de ernstige verkeersletsels op de Spoedeisende Hulp betreft fietsers

Uit een eerder dit jaar gepubliceerde cijfers uit het rapport ‘Letsel Informatie Systeem (LIS)’ van VeiligheidNL komt naar voren dat vorig jaar 124.000 mensen op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn beland na een ongeval. Bij 69.300 slachtoffers (56%) was er sprake van ernstig letsel, in bijna driekwart van deze gevallen (49.200) was het slachtoffer een fietser.

Op basis van de cijfers uit het LIS, ziet VeiligheidNL dat het aantal verkeersongevallen met ernstig letsel de afgelopen tien jaar met 23% is toegenomen. Deze stijging wordt vooral verklaard door een stijging van het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel (+35%). Het aantal SEH-bezoeken als gevolg van ernstig letsel door fietsongevallen is in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder zelfs verdubbeld (+51%). Deze trendberekening is gecorrigeerd voor de verandering in de bevolkingsopbouw. De meeste gevallen van ernstig letsel zijn ontstaan door fietsongevallen (71%), gevolgd door ongevallen met brommer-/scooterrijders (10%) en ongevallen met personenauto’s (7%). Het aantal verkeersdoden in 2019 is gedaald, volgens de cijfers van het CBS. Vorig jaar kwamen 661 mensen om het leven in het verkeer, 17 minder ten opzichte van 2018.

Bron: Risk en Business
Zie ook: Letselschaden