06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Tussen begin januari en eind september  van dit jaar werden er in ons land tot dusver 18.868 motorvoertuigen gestolen. Dat zijn er 1.701 (4,1%) meer dan de 17.167  in de eerste dir kwartalen van dit jaar. Het is voor het eerst in meer dan vijftien jaar dat het aantal motorvoertuigdiefstallen in de eerste negen maanden van een jaar hoger uitviel dan in dezelfde periode in het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). 

In vijf van de elf voertuigcategorieën was sprake van een diefstaltoename, in eveneens vijf van een daling en in één was het aantal diefstallen exact gelijk aan die in het eerste negen maanden van 2018. Met afstand de grootste toename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 9,6% van 8.992 naar 9.854 Tussen begin januari en eind juni  werden daarnaast ook meer jonge personenauto’s (1.277/11.169, + 9,2%) gestolen en ook meer motoren (1.205/1.199, + 0,5%), opleggers (64/54, + 18,5%) en zware bedrijfsvoertuigen (37/26, + 42,3%).

In de eerste negen maanden van dit jaar werden in totaal 4.049 personenauto’s gestolen van vier jaar en ouder,159 (min 3,5%) minder dan de 4.206 een jaar eerder. Daardoor komt het totaal aantal gestolen personenauto’s uit op 5.326, 51 (0,9%) minder dan de 5.377 in dezelfde periode in 2018. Daarnaast werden dit jaar tot dusver 984 lichte bedrijfsvoertuigen gestolen (1.082, min 9,1%), 339 aanhangers (365, min 7,1%) en  59 caravans (70, min 15,7%). Er vonden in 2019 geen autobusdiefstallen plaats tegen twee in de eerste negen maanden van 2018.

Van alle tussen januari en september gestolen motorvoertuigen werden er 6.155 teruggevonden (34,4%).  Het terugvindpercentage was het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (54,1%), gevolgd door opleggers (45,3%), lichte bedrijfsvoertuigen (42,4%), oudere personenauto’s (40,7%) en jongere modellen (35,9%). Ondergemiddeld scoren bromfietsen (33,1%), motorfietsen 921,6%), aanhangers (17,1%) en caravans (6,8%).

September

In september registreerde het LIV 2.185 diefstallen van motorvoertuigen, een toename met 8,3% ten opzichte van de 2.018 diefstalgevallen in dezelfde maand in 2018. Op mei  en augustus na was er elke maand sprake van een diefstalstijging. De toename in september  is eveneens  vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal gestolen brom- en snorfietsen: van 1.100 naar 1.242, een toename met 12,9%. Daarnaast werden er meer personenauto’s ontvreemd: van 580 naar 616 (+ 6,2%). Opvallend is dat zowel bij de jonge als oudere modeelen de diefstaltoename 6,2% beliep. Er werden 155 (146) auto’s t/m 3 jaar gestolen en  461 (437) oudere modelen. Daarnaast werden er ook meer opleggers (7/2, + 250%) en zware bedrijjsvoeruigen (4/1, + 300%) gestolen.

 In vier voertuigcategorieën was er sprake van een diefstalafname. Zo werden er 14 (143, min 1,4%) motoren gestolen en 121 (136,  min 11%) lichte bedrijfsvoertuigen, 41 (42, min 2,4%) aanhangers en 11 (14, min 21,4%) caravans.

Bron: Risk & Business