06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Slechts in drie van de 13 voertuigcategorieën liep het aantal diefstalgevallen in vergelijking met een jaar geleden licht terug: bij aanhangers  met 2,9% van 34 naar 33, bij zware bedrijfsvoertuigen van 1 naar 0 en bij jongere personenauto’s met 11,3%  van 124 naar 110. Daar staat tegenover dat er meer oudere modellen werden gestolen –  367 vs  346, + 6,1% – waardoor het totaal aantal diefstallen van personenauto’s licht opliep: met 1,5% van 470 naar 477.

De grootste diefstaltoename in aantallen deed zich voor bij brom- en snorfietsen: met 264 stuks (+ 30,9%) naar 1.118. Bij motoren (268/137) beliep de diefstaltoename 22,6% en bij lichte bedrijfsvoertuigen (121/72), 68,1%. Van een diefstalstijging was ook sprake bij caravans (7/4, + 75%) , land- en bosbouwtrekkers (6/0) en  motorrijtuigen  met een beperkte snelheid (4/0). Bij opleggers (4) en bussen (0) waren de diefstalaantallen gelijk aan in mei 2021.

 Januari-april

Tussen 1 januari en 31 mei registreerde LIV  in totaal 8.880 motorvoertuigdiefstallen,  een toename van 33,9% ten opzichte van de 6.630 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2021.Alleen  personenauto’s t/m 3 jaar (495/508, min 2,6%) en opleggers (29/33, min 12,1%) lag het aantal diefstalgevallen  lager  dan in het eerste kwartaal van 2021

De grootste toename in aantallen viel opnieuw te noteren bij brom- en snorfietsen: met 43,1% van 3.455 naar 4.944. Ook bij motoren (674/449, + 50,1%), lichte bedrijfsvoertuigen (544/392, + 38,8%) en personenauto’s van vier jaar en ouder (1.928/1.600, + 20,5% was de diefstaltoename aan de forse kant. Hierdoor steeg het totaal aantal diefstallen van personenauto’s  met 14,9% van 2.106 naar 2.424. .

Daarnaast werden er in de afgelopen vier maanden 180 (167, + 7,8%) aanhangers gestolen, 31 (0)  land- of bosbouwtrekkers, 23 (0) motorrijtuigen met beperkte snelheid, 18 (14, + 28,6%) caravans, 13 (12, + 8,3%) zware bedrijfsvoertuigen, en één (0) bus.

Slechts 32% van de  gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 8.880 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste vijf maanden  van dit jaar slechts 2,852 teruggevonden, een terugvindpercentage van 32%. Die was  procentueel het hoogst bij bussen (100%), opleggers (48%), personenauto’s van vier jaar of ouder (40%), zware en lichte bedrijfsvoertuigen (beide 38%) en jonge personenauto’s (32%).

Procentueel het slechtst scoren land- of bosbouwtrekkers  (6%), gevolgd motorrijtuigen met een beperkte snelheid (13%), motoren (17%), aanhangers (24%), caravans (28%0 en bromfietsen (30%) .

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 495 169 34%
Personenauto 4 jaar en ouder 1928 780 40%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 13 5 38%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 544 209 38%
Bromfiets 4944 1505 30%
Motorfiets 674 116 17%
Aanhangers 180 43 24%
Caravans 18 5 28%
Bus 1 1 100%
Oplegger 29 14 48%
Land- of bosbouwtrekker 31 2 6%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 23 3 13%
Totalen 8.880 2.852 32%

 

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen