06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen is de afgelopen vijf jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar werden in totaal 66.690 fietsen gestolen. De meeste diefstallen werden gemeld in de grote studentensteden, met Amsterdam als absolute koploper. Dit blijkt uit cijfers die Beslist.nl opvroeg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tussen de provincies zijn grote verschillen. Zo is de daling in Friesland ruim 54%, terwijl Noord-Holland te maken heeft van een daling van ‘slechts’ 23%. Op provinciaal niveau is de kans op een gestolen fiets het hoogst in Noord-Holland, met 53,5 diefstallen per 10.000 inwoners. In Flevoland (19,8), Friesland (21,5) en Zeeland (21,9) werden juist relatief weinig diefstallen geregistreerd.

In absolute zin worden in Amsterdam de meeste fietsen gestolen. Afgelopen jaar werd gemiddeld één eer per uur aangifte gedaan van fietsdiefstal. Ook in andere stedelijke gebieden worden veel fietsen ontvreemd. De meeste fietsen worden vooral gestolen in of nabij winkelgebieden (29%), stations (21%) of rond het eigen huis (21%).

Bron 1: Risk en Business
Bron 2: Beslist.nl