06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Meer dan de helft van de woningbranden waarbij één of meerdere dodelijke slachtoffers vielen vond zijn oorzaak in onveiligheid bij het roken en/of een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur. Dat is één van de uitkomsten uit het recent verschenen onderzoek ‘Fatale woningbranden’ van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Bij ruim een derde van de fatale woningbranden (35%) was de oorzaak onbekend.  Een  technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur lag aan 26% van de  branden ten grondslag en onvoorzichtigheid bij roken was bij eveneens 26% van de branden de oorzaak van de brand. “Dat blijft (te) hoog, zeker omdat er sinds 2011 alleen nog zelfdovende sigaretten mogen worden verkocht. Maar de Brandweeracademie heeft in 2017 al in een onderzoek aangetoond dat deze niet werken”, vertelt lector Bradpreventie René Hagen in het rapport.

Het sluiten van binnendeuren blijkt een eenvoudige maar doeltreffende maatregel te zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat er bij gesloten binnendeuren beduidend minder dodelijke slachtoffers vallen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat aan 6% van de branden koken ten grondslag ligt, gevolgd door spelen met vuur en kaarsen (beide 3%).

Ouderen

31% van de dodelijke slachtoffers was 81 jaar of ouder en een kwart tussen de 65  en 80 jaar oud. Eveneens 25% van alle omgekomenen was tussen de 41 en 64 jaar oud, 12% tussen de 21 en 40 jaar en 8% tussen de 7 en 20 jaar. Van de 32 slachtoffers hadden er 25 één of meerdere beperkingen die invloed hadden op hun zelfredzaamheid. Van hen had  41% een mobiele beperking, was 34% onder invloed van drugs, alcohol en medicijnen, had 28% een verstandelijke beperking, 6% een gezichtsbeperking en 3% een gehoorbeperking.

De meeste slachtoffers werden aangetroffen in de woonkamer (29%), 16% in de keuken en eveneens 16% in de hal/entree, 13% in de slaapkamer, 9% in de gecombineerde woon/slaapkamer, 6% in de badkamer en 3% op zowel de overloop, in de schuur/berging/garage, op zolder of in een kamer tussen woonkamer en keuken.

Bijna een kwart (23%) van de fatale woningbranden begon in een bank of stoel.  De meeste branden (26%) ontstaan in of door een elektrisch apparaat, 13% in een bed of matras, 7% in kleding en/of overig meubilair. Bij één van de zes (16%) van de branden was de oorzaak onbekend. Branden ontstaan het vaakst in de woonkamer (39%), gevolgd door de keuken (23%), de slaapkamer (19%), in de gecombineerde woon/slaapkamer (13%), in schuur, berging of garage (3%) en op zolder (eveneens 3%).

Download hier het volledige rapport ‘Jaaroverzicht Fatale Woningbranden 2020’:  https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20210321-BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2020.pdf

Bron: Risk en Business
Zie ook: Branden en brandstichting