06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

In de eerste negen maanden van 2020 werden 17.253 motorvoertuigen gestolen, 475 (2,7%) minder dan de 17.728 diefstalgevallen in dezelfde periode in 2019. Uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)   blijkt verder dat in vier van de elf voertuigcategorieën sprake was van een daling van het aantal voertuigdiefstallen en in zeven van een toename.

De daling van het aantal motorvoertuigen kan vooral worden toegeschreven op het conto van de oudere personenauto’s. Daarvan werden er dit jaar tot dusver 3.488 gestolen, 542 (min 13,4%) minder dan de 4.030 vorig jaar in dezelfde periode. Van de jongere auto’s (t/m3 jaar) werden er juist iets meer gestolen: 1.304 tegen 1.269 (+ 2,8%). Daardoor liep het totaal aantal personenautodiefstallen met  507 (min 9,8%) terug van 5.299 naar 4.792. Ook bij brom- en snorfietsen was sprake van een diefstalafname: met 3,2% (312 stuks) van 9.757 naar 9.446, evenals bij caravans (47/59, min 20,3%).

In alle overige voertuigcategorieën nam het aantal voertuigdiefstallen daarentegen toe. De meeste diefstallen betrof  motoren (1.221/1.199, + 1,5%), gevolgd door lichte bedrijfsvoertuigen (1.182/975, +21,2%), aanhangers  (412/338, + 21,9%), opleggers (93/64, + 45,3%), zware bedrijfsvoertuigen (58/37, + 58,8%) en bussen (2/0). .

September

Voor de zesde keer dit jaar nam het aantal motorvoertuigdiefstallen  af in vergelijking met een jaar eerder: met 5,5%van 2,136  naar 2.109, zo blijkt uit de LIV-cijfers.  In vijf van de elf voertuigcategorieën werd een stijging geregistreerd van het aantal diefstalgevallen, in vier  een afname, terwijl in twee categorieën  (bussen en lichte bedrijfsvoertuigen) het aantal diefstalgevallen gelijk was aan die van vorig jaar

Het aantal personenautodiefstallen daalde voor de negende  maand op rij: van 606  naar 505, een afname met 16,7% Er werden vorige maand weliswaar meer jonge auto’s gestolen (151, was 149,+ 1,3%) maar daar staat een veel grotere diefstalafname bij de oudere modellen tegenover: 354  vs 457, min 22,5%. Ook bij brom- en snorfietsen (1.133/1.213, min 6,6%), en caravans (5/11, min 54,5%) lag het aantal diefstalgevallen lager dan een jaar geleden

Daar staan behalve bij de jonge personenauto’s diefstalstijgingen tegenover bij motoren(182/139, + 30,9%), aanhangers  (52/40, + 30%), en opleggers (18/9, + 100%)..  Daarnaast werden er vorige maand net zoveel lichte bedrijfsvoertuigen (114) en bussen (0) gestolen als vorig jaar september.

Iets meer dan een derde van de gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 17.253 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste negen   maanden van dit jaar 5.775  teruggevonden, een terugvindpercentage van 33,47%. Het terugvindpercentage was het hoogst  bij zware bedrijfsvoertuigen (65,5%), gevolgd door opleggers (53,8%),bussen (50%), oudere personenauto’s (42,9%) en lichte bedrijfsvoertuigen (36,6%). Minder dan gemiddeld werden de overige voertuigcategorieën teruggebracht bij de rechtmatige eigenaar. Procentueel het slechtst scoren caravans (12,8%), gevolgd door aanhangers (12,8%),  motoren (19,7%), bromfietsen (31,7%) en jonge personenauto’s (32,4%).

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar                     1.304                         423 32,4%
Personenauto 4 jaar en ouder                     3.488                     1.496 42,9%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500)                           58                           38 65,5%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500)                     1.182                         433 36,6%
Bromfiets                     9.446                     2.992 31,7%
Motorfiets                     1.221                         241 19,7%
Aanhangers                         412                           95 23,1%
Caravans                           47                             6 12,8%
Bus                             2                             1 0,0%
Oplegger                           93                           50 53,8%
Totalen                   17.253                     5.775 33,47%

Ruim 18% meer particuliere kopers elektrische voertuigen

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen