06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Bouw muren tussen elektrische voertuigen, plaats laadpalen op strategische plekken, zorg voor voldoende koelwatercapaciteit en maak afspraken over het veilig gebruik van laadpalen. Het is een kleine greep uit de vele aanbevelingen die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vandaag doet in een rapport over de brandveiligheid rondom elektrische auto’s in parkeergarages.

Een brand in een elektrische auto is namelijk lastig te blussen en kan vaak opnieuw oplaaien. In parkeergarages kan dat leiden tot brandgevaarlijke situaties, waarbij het voor de brandweer lastig is om veilig en effectief op te treden. Er bestaan nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages wat betreft elektrische voertuigen moeten voldoen. Toch kunnen garages volgens het IFV maatregelen nemen die de brandveiligheid verbetert.

Plan 

Zo moet onder meer bij de ingang van de parkeergarage duidelijk zijn waar de elektrische voertuigen te vinden zijn, en moet er een plan zijn over hoe een gebluste elektrische auto naar buiten kan worden verplaatst. De laadplekken kunnen beter niet dichtbij de ventilatie worden gezet, zodat giftige verbrandingslucht bij brand niet verspreid worden. De garage zou er daarbij goed aan doen een voorziening te installeren waarmee bij een brand in één handeling alle laadpalen kunnen worden uitgeschakeld.

Ook raadt het instituut aan elektrische auto’s zoveel mogelijk dicht bij de in- en uitritten van de garage te plaatsen, zoveel mogelijk op straatniveau, of de auto’s juist op de laagst gelegen vloer van de garage te parkeren. “De aanbevelingen die we doen, zijn niet ‘one size fits all’”, zegt expert Nils Rosmuller van het instituut. “Elk soort parkeergarage is anders en vraagt om maatwerk.” Het rapport oppert ook als mogelijkheid in parkeergarages helemaal geen elektrisch aangedreven voertuigen te laden of te parkeren.

Handvatten

“Deze maatregelen geven goede handvatten en daar zijn we blij mee”, zegt Esther Lieben van Brandweer Nederland. “Dat laat onverlet dat we nog regelgeving missen. De technologische ontwikkelingen lopen voor op de wet- en regelgeving en daarom is deze publicatie erg waardevol.” Het IFV spoort de auto-industrie aan om nog meer werk te maken van veilige batterijen in personenvoertuigen. Een accupakket is pas veilig als het zo ontworpen is, dat er nooit zoveel energie vrijkomt dat zelfontbranding optreedt.

IFV-uitgave

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. “Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke risico’s met zich mee. De uitgave Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen geeft de brandweer handvatten voor het beperken van en omgaan met de brandveiligheidsrisico’s in parkeergarages”, vertelt lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller.

Elektrische voertuigen gebruiken meestal lithium-ion-batterijen als energieopslag. Branden in deze batterijen hebben een ander brandverloop en een langere brandduur dan branden in conventionele voertuigen. Daarnaast komen bij brandende lithum-ion-batterijen veel brandbare en toxische gassen vrij. Rosmuller: “Deze risico’s dragen eraan bij dat brandbestrijding, zeker in parkeergarages, mogelijk beperkt of helemaal niet kan plaatsvinden.”

Brandpreventieve en repressieve maatregelen

Omdat de ontwikkeling relatief nieuw is, zijn er ook nog geen richtlijnen of regelgeving waaraan parkeergarages in het geval van elektrische voertuigen en laadpunten moeten voldoen. “Toch kun je wel degelijk brandpreventieve en repressieve maatregelen nemen die de brandveiligheid in parkeergarages aanzienlijk verbeteren. In onze publicatie hebben we kennis uit (inter)nationaal literatuuronderzoek vertaald naar bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve veiligheidsmaatregelen voor verschillende typen parkeergarages”, licht Rosmuller toe.

Gesprek voeren over brandveiligheid

De publicatie is bedoeld voor brandveiligheidsadviseurs en incidentbestrijders van veiligheidsregio’s, maar is ook relevant voor andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van parkeergarages. De lector sluit af: “Aan de hand van deze uitgave en de mogelijke maatregelen die hierin worden beschreven kunnen de ontwerper van de parkeergarage, de veiligheidsadviseur van de brandweer en de eigenaar/beheerder van de garage met elkaar in gesprek gaan over de brandveiligheid van de parkeergarage.”

Download de publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20200709-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen.pdf

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen