06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Al jaren is het Nederlandse spoor één van de veiligste in Europa. Maar er zijn nog verbeteringen mogelijk om nieuwe slachtoffers te voorkomen, schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het Jaarverslag Spoorveiligheid 2020. In 2020 vonden er 20 zware ongevallen plaats waarbij acht mensen om het leven zijn gekomen, drie personen zwaargewond zijn geraakt en elf lichtgewond. Tien van de zware ongevallen vinden plaats op een overweg. Het  aantal ongevallen en slachtoffers ligt iets lager dan in 2019 toen 11 dodelijke slachtoffers te betreuren waren.

Van alle slachtoffers zijn er vijf dodelijke slachtoffers, drie  zwaargewonden  en vijf lichtgewonden het gevolg van een overwegongeval. Dit is  ten opzichte van andere jaren laag. Door de Covid-19-maatregelen hebben treinen in 2020 8% minder kilometers afgelegd dan in 2019. Reizigers hebben 80% minder kilometers afgelegd. Door thuiswerken en avondklok zijn er in 2020 ook minder mensen op de weg die gebruik maken van overwegen. In welke mate coronamaatregelen invloed hebben op het aantal ongevallen is niet vast te stellen.

In 2020 zijn 24 onbewaakte en tien bewaakte overwegen opgeheven. Ook zijn er tien onbewaakte overwegen van beveiliging voorzien. Daarmee zijn er minder overwegen opgeheven dan in 2019 (toen 42 overwegen werden opgeheven en drie  werden beveiligd). In het huidige tempo duurt het nog 20 jaar voordat alle onbewaakte overwegen zijn aangepakt.

Arbeidsongevallen

In 2020 vinden geen aanrijdingen plaats met werknemers. Wel komt één machinist  te overlijden bij een ernstig overwegongeval. Er zijn vier  elektriseringen waarbij 1 werknemer zwaargewond raakt.

In 2020 is sprake van 95 stoptonend sein (STS) passages. Een STS is een verzamelnaam voor alle seinbeelden die aangeven dat een spoorvoertuig moet stoppen. Een incident waarbij een spoorvoertuig zo’n sein zonder toestemming passeert, wordt aangeduid als een STS-passage. Dit is beduidend minder vaak dan het jaar ervoor (142). In 20 gevallen (21%) passeert het spoorvoertuig niet alleen het sein, maar ook het achterliggende  gevaarpunt waar de kans op een botsing aanwezig is. Deze categorie van STS­passages is in aantal eveneens afgenomen ten opzichte van 2019 (34). Vooral op rangeerterreinen zijn minder STS-passages. De veranderingen in 2018 in de werkprocedures –in 2019 juist verantwoordelijk voor een stijging van deze STS-passages- lijken in 2020 beter ingebed.

Programma Veiligheid op het spoor

In 2020 spreekt de ILT intensief met de spoorwegondernemingen, ProRail en andere organisaties uit de spoorbranche over het vergroten van spoorveiligheid. Het ILT-programma let speciaal op het goed in praktijk brengen van het kwaliteit­ en veiligheidsmanagement, het versterken van de veiligheidscultuur en het extra aandacht geven aan bepaalde risico­onderwerpen. Voor de veiligheid vindt de ILT het belangrijk dat er wordt geleerd van ongevallen en incidenten, dat er een open meldcultuur is binnen alle lagen van de organisatie en dat informatie binnen de sector wordt uitgewisseld.

Jaarverslag Spoorveiligheid 2020

Het Nederlandse spoor is één van de veiligste in Europa, maar er valt nog veel te verbeteren. In 2020 vinden 20 zware ongevallen …

Spoorveiligheid in 2020

Het Nederlandse spoor is één van de veiligste in Europa, maar er valt nog veel te verbeteren. In 2020 vinden 20 zware ongevallen …

Infographic | 10-12-2021

Bron: Risk en Business