06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het aantal medische claims neemt toe en de hoogte ervan is vorig jaar sterk gestegen, zo blijkt uit een artikel van Skipr. MediRisk meldt dat het gemiddelde claimbedrag het afgelopen jaar toenam met 20%: van 46.000 euro tot een recordbedrag van 55.000 euro, exclusief de afgewezen claims is de uitkering gemiddeld 80.000 euro. Centramed  meldt eenzelfde ontwikkeling.  

De hoogste bedragen worden uitgekeerd voor fouten bij de geboorte van kinderen.  Behalve bij bevallingen worden vaak claims betaald na gemiste diagnoses, zoals een tumor die te laat werd ontdekt. Naar verhouding worden ook veel claims goedgekeurd na fouten op de SEH.  

MediRisk keerde vorig jaar 33 miljoen euro uit aan klagers en Centramed heeft voor hetzelfde bedrag een voorziening voor claims getroffen.  De uitgekeerde claimbedragen zijn bijna drie keer zo hoog dan tien jaar geleden. Belangrijke oorzaak is  een verharding van ingenomen standpunten, een terugtredende overheid (lagere vergoeding ziektekosten, strengere WAO-normen) en het toenemende aantal zzp’ers.  

 Klik hier voor het volledige artikel: https://www.skipr.nl/actueel/id39673-medische-claims-naar-recordhoogte.html

Bron: Risk & Business