06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2% meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van een bedrijf reden meer. Het aantal op diesel afgelegde kilometers daalde opnieuw ten gunste van benzinekilometers, vooral bij bedrijfsauto’s. Dit blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.

Het totaal door Nederlandse personenauto’s afgelegde aantal kilometers wordt bepaald door het aantal personenauto’s, en het gemiddelde aantal door deze auto’s gereden kilometers. Dit gemiddeld jaarkilometrage daalde in 2018 met 1,0%, tot net iets onder de 13.000 kilometer. Dat personenauto’s in 2018 een recordaantal kilometers reden, kan dus worden toegeschreven aan de toename van het aantal auto’s op de weg. Dit lag in 2018 namelijk 2,2% hoger dan een jaar eerder.

Sterkste groei autokilometers bedrijven

Personenauto’s op naam van een bedrijf waren in 2018 verantwoordelijk voor 22% van de afgelegde kilometers. Deze auto’s reden samen 26,1 miljard kilometer, 4,0% meer dan in 2017. Het aantal door particulieren gereden kilometers (95,3 miljard) nam toe met 0,4%. Vergeleken met 2008 was het aantal kilometers van particuliere personenauto’s bijna 9% hoger. Bedrijfsauto’s reden 3,0% meer dan tien jaar geleden, waarbij de stijging vooral plaatsvond in de laatste vier jaar.

Het aantal personenautokilometers afgelegd op benzine steeg met 2,7%, naar 78,4 miljard in 2018. Diesels daarentegen reden 2,5% minder (34,3 miljard kilometer). Het aantal kilometers op lpg loopt al jaren terug en daalde in 2018 met 11,6% tot 2,1 miljard kilometer. De volledig elektrisch gereden afstand verdubbelde bijna ten opzichte van 2017, terwijl het aantal elektrische auto’s zelfs ruimschoots verdubbelde. Het aandeel volledig elektrisch gereden kilometers is met 0,5% van het totaal nog beperkt.

Verdere stijging bedrijfskilometers op benzine

Bedrijfspersonenauto’s op benzine reden in 2018 bijna 24% meer kilometers dan een jaar eerder. Dit was het tweede jaar op rij dat er meer benzinekilometers werden afgelegd. In totaal reden benzinevoertuigen van bedrijven 8,7 miljard kilometer. Het aantal dieselkilometers van bedrijfspersonenauto’s daalde met ruim 4%, tot 13,6 miljard. Ook in 2017 was het al afgenomen.Van alle kilometers die in 2018 werden afgelegd door personenauto’s op naam van een bedrijf werd 52% gereden op diesel (59% in 2016) en 33% op benzine (26% in 2016).

Bron: Risk & Business