06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Volgens een artikel op de NOS nieuwssite blijkt dat in het ‘coronajaar 2020’ veel minder verkeersongevallen zijn geweest dan in andere jaren. Het aantal slachtoffers is echter minder sterk gedaald dan verwacht, blijkt volgens de NOS uit de verzamelde en geanalyseerde gegevens van het afgelopen jaar door de politie, verzekeraars en het verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Afgelopen jaar was er een daling van 20 procent ten opzichte van de jaren daarvoor, toen er gemiddeld 100.000 ongelukken werden geregistreerd. In het totaal ging in 2020 om 80.000 verkeersongevallen.

Volgens de gegevens die bekend zijn bij de NOS vielen er in het verkeer 19.000 gewonden, dat is 10 procent minder dan de jaren daarvoor toen er circa 21.000 verkeersslachtoffers vielen. Volgens een schatting van de politie kwamen er 500 mensen op de weg om het leven, dit is enkele tientallen minder dan in voorgaande jaren.

In het artikel op de NOS nieuwssite vertelt Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur bij de politie: “Je ziet dat het aantal slachtoffers niet gelijk daalt met het aantal ongevallen. Het afgelopen jaar raakten relatief veel fietsers, voetgangers en bromfietsers gewond. Vermoedelijk komt dat doordat we een totaal ander verkeersbeeld hadden dan we gewend zijn. Door het thuiswerken en de lockdowns waren er minder auto’s op de weg, maar wel meer fietsers en wandelaars, ook op andere tijdstippen dan gebruikelijk. Juist dát leidde tot ongelukken waarbij slachtoffers vielen, met name binnen de bebouwde kom.”

Ondanks het minder aantal verkeersongevallen en minder autoverkeer betekende dit niet automatisch dat het ook veiliger was op de weg. De lege wegen nodigde juist uit tot hard rijden, waardoor de kans op ernstige ongevallen groter werd. Dit was vooral aan het begin van de corona-uitbraak, in maart, toen er af en toe flink geracet werd op de Nederlandse wegen. Paul Broer hierover: “De bijzonderheid van hele lege wegen lokte bij sommige bestuurders excessief rijgedrag uit, zelfs binnen de bebouwde kom. Dit lijkt inmiddels een stuk beter te gaan.

De maximumsnelheid is vorig voorjaar aangepast naar overdag 100 km/uur in op de snelwegen. Inmiddels ziet de politie dat de meeste personen zich hier netjes aan houden.

Mocht er na de coronapandemie ook vaker vanuit huis gewerkt worden, dan verandert het verkeersbeeld permanent. Er zouden in dat geval nieuwe maatregelen nodig zijn. Wanneer er blijvend meer fietsers en wandelaars op straat zijn, dan zullen wegbeheerders en gemeenten bredere fietspaden moeten gaan aanleggen en meer straten autoluw maken. Zulke aanpassingen zouden de meest kwetsbare verkeersdeelnemers beter moeten beschermen, juist op de minder drukke wegen.

Bron: Schade magazine