06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Het zijn opvallende cijfers, die het  Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)  gisteren presenteerde. Daar waar vorig jaar in alle voertuigcategorieën sprake was van een afname van het aantal voertuigdiefstallen – variërend van 7% tot 48% – was er in de eerste maand sprake van een diefstaltoename van 22,3% ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is vorige maand bij alle voertuigcategorieën het terugvindpercentage gedaald naar gemiddeld 20%, terwijl dat vorig jaar tussen de 21 en 50%.

In januari 2022 werden in totaal 1,638 diefstallen van motorvoertuigen geregistreerd, 299 meer (+ 22,3%) dan de 1,339  in vorig jaar januari. De grootste diefstaltoename, zowel in aantallen als procentueel, deed zich voor bij brom- en snorfietsen. Daarvan werden er vorige maand 915 gestolen tegen 647 vorig jaar (+ 41,4%). Daarnaast werden er 458 personenauto’s gestolen (462, min 0,9%). Het ging daarbij om 90 (118, min 23,7%) auto’s t/m drie jaar oud en 368 oudere modellen (344, + 7,0%).

Bij het LIV werden verder 114 diefstallen van lichte bedrijfsvoertuigen geregistreerd (105, + 8,6%), 100 motoren (85, + 17,6%), 34 aanhangers (29, + 17,2%), vier opleggers (6, min33,3%), zowel vier land- en bosbouwtrekkers  als motorrijtuigen met beperkte snelheid (bij beide vorig jaar nul), drie zware bedrijfsvoertuigen (3,0%) en twee caravans (twee, 0%).  Er werd vorige maand net als in januari 2021geen enkele bus gestolen

Slechts een vijfde gestolen voertuigen teruggevonden

Van de 1.638 gestolen motorvoertuigen werden er in de eerste maand van dit jaar 322  teruggevonden, een terugvindpercentage van 20%. Nog nooit in een maand was het terugvindpercentage zo laag als  in januari. In alle voertuigcategorieën werden vorige maand minder gestolen voertuigen teruggevonden dan gemiddeld in geheel 2021.

Het terugvindpercentage was procentueel het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (33,3% tegen 50% in 2010)), gevolgd door personenauto’s (26,2%/45%), waarvan 23% bij jongere modellen t/m 3 jaar en 27% bij oudere modellen. Verder werden bij de lichte bedrijfsvoertuigen  26% (48%) van de ontvreemde voertuigen bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht, bij opleggers en land- of bosbouwtrekkers 25%  (was resp 25%, en 0%).Procentueel het slechtst scoren caravans en motorrijtuigen met beperkte snelheid,  waarvan er niet één werd teruggevonden, gevolgd door motoren (14%/21%), aanhangers (15%/25%) en bromfietsen (16%/34%).

Voertuigclassificatie Gestolen Teruggevonden Percentage
Personenauto 0 t/m 3 jaar 90 21 23%
Personenauto 4 jaar en ouder 368 99 27%
Bedrijfsvoertuigen zwaar (>3500) 3 1 33%
Bedrijfsvoertuigen licht ( <= 3500) 114 30 26%
Bromfiets 915 150 16%
Motorfiets 100 14 14%
Aanhangers 34 5 15%
Caravans 2 0 0%
Bus                             –                             – 0%
Oplegger 4 1 25%
Land- of bosbouwtrekker 4 1 25%
Motorrijtuig met beperkte snelheid 4 0 0%
Totalen 1.638 322 20%

 

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen