06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Per 1 januari 2021 verzekert MS Amlin ook e-bikes mee in de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). “Wij hielden tot nu toe steeds vol dat alle elektrische fietsen (standaard en volledig) gezien moeten worden als motorrijtuigen in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Ook dat wij daarvoor zodoende geen dekking willen verlenen. Met de uitsluitingen van elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes) binnen de WAM en Wegenverkeerswet (WVW) vinden wij dit niet langer te handhaven. Daarom verzekeren wij voortaan ook e-bikes mee in onze AVB-verzekering”, zegt Marc Bosma, Lead Underwriter Casualty.

COVID-19 is een grote aanjager van het gebruik van de elektrische fiets

Steeds meer bedrijven hebben een elektrische bedrijfsfiets klaarstaan voor hun personeel. Daarmee stijgen ook de verzoeken om elektrische fietsen mee te verzekeren. “De stijgende verzoeken merken wij ook binnen onze afdeling Casualty. Wij worden de laatste tijd meer en meer geconfronteerd met de dekkingsvraag rondom elektrische fietsen. Vooral voor e-bikes. In het tweede kwartaal boden wij zelfs drie maanden een gratis dekking voor bezorgdiensten aan al onze klanten. Ook de NOS besteedde aandacht aan dit onderwerp op hun website”, aldus MS Amlin op haar website.

E-bikes zijn niet WAM-plichtig

Elektrische fietsen vallen volgens onze AVB-voorwaarden (AVB 2019) onder de categorie ‘Motorrijtuigen’. In deze voorwaarden verwijzen wij bij de uitsluiting in artikel 3.2 Motorrijtuigen naar de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Volgens de WAM valt een fiets met elektrische trapondersteuning onder de categorie ‘Motorrijtuig’. Sinds oktober 2006 is de verplichte WAM afgeschaft voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur. Dit besluit betekent dat fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes) niet WAM-plichtig zijn. Voor deze fietsen geldt geen verplichte verzekering, meldt MS Amlin.

E-bikes zijn geen motorrijtuig volgens de Wegenverkeerswet . “Goed om te weten, is dat de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) op verschillende punten verwijst naar de Wegenverkeerswet (WVW). Alleen de definitie van een Motorrijtuig in de WVW (artikel 1.c.) verschilt van de definitie van een Motorrijtuig in de WAM (artikel 1). De Wegenverkeerswet bepaalt dat een fiets met trapondersteuning geen Motorrijtuig is. Dit geldt alleen voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes).”

Wat betekent dit voor onze klanten met een MS Amlin AVB-verzekering? “Voor de MS Amlin AVB-verzekering hebben wij een aparte clausule ontwikkeld voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur (e-bikes). Per 1 januari 2021 verzekeren wij het risico voor e-bikes mee middels opname van deze clausule. Uitzondering hierop is de Horeca. Voor deze sector blijven wij dit risico uitsluiten.” MS Amlin biedt geen dekking voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 kilometer per uur (speed-pedelecs, S-pedelecs, (high) speed e-bikes; ofwel volledig elektrische fietsen). Ook voor de sector Horeca wordt, zoals gezegd, een uitzondering gemaakt. In deze sector blijft MS Amlin het risico voor fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur uitsluiten.

Kijk voor meer informatie: msamlin.com/nederland

Bron: Risk en Business