06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Hoewel het aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de Europese wegen een dalende lijn vertoont, blijft verdere aandacht op het gebied van verkeersveiligheid geboden. Zo blijkt uit de laatste cijfers rond verkeersdoden  van de Europese Commissie.  

In 2018 vielen op de wegen van de 28 EU-landen 25.100 verkeersdoden, een afname met 21% in vergelijking met 2010 en 1% minder dan in 2017. Met een gemiddeld aantal van 49 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners zijn de Europese wegen met afstand de veiligste in de wereld. Dat neemt niet weg dat ondanks de daling van het aantal verkeersdoden  de voorgenomen halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2020 bij lange na niet wordt gehaald. Dat vraagt om aanvullende actie.  Niet in de laatste plaats omdat naast het aantal verkeersdoden er ruim vijf keer zoveel verkeersdeelnemers gewond raken bij een ongeval op de weg.

De veiligste wegen in de 28 EU-landen zijn de UK (28 doden per miljoen inwoners), Denemarken (30 doden) Ierland (31), Zweden (32). Nederland scoorde in de afgelopen jaren ook goed (31 en 32doden), al waren de cijfers over 2018 nog niet bekend. Landen met een hoger dan gemiddelde procentuele daling waren  Slovenië (-13%), Litouwen (-11%), Bulgarije  (-9%) en Slowakije en Cyprus (beide  -8%). Twee EU-landen scoren meer dan 80  verkeersoden per miljoen inwoners.  De EU-landen met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn  Roemenië (88), Letland (78) en Kroatië )77).

Volgens het strategisch plan ‘Europe on the move’ van de EU   is het streven gericht op nul verkeersdoden in 2050  en een halvering van zowel  het aantal verkeersdoden als van het aantal verkeersslachtoffers in de periode 2021-2030.

Bron: Risk & Business