06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De overstromingen van afgelopen zomer in de Benelux, Duitsland en Frankrijk waren de op één na duurste natuurramp ter wereld van dit jaar. Dat heeft de Britse hulporganisatie Christian Aid berekend. De schade in de drie landen bedroeg 38 miljard euro ($ 43 miljard)  De ‘duurste’ ramp werd veroorzaakt door orkaan Ida in de VS, met een kostenpost van bijna 60 miljard euro ($ 65 miljard).

Half juli viel lokaal extreem veel regen in met name Wallonië en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Door overstromingen kwamen in Duitsland 196 mensen en in België 42 mensen om het leven. De wederopbouw in de zwaarst getroffen gebieden is nog altijd in volle gang.

In Limburg traden beken en rivieren buiten hun oever, waardoor onder meer het centrum van Valkenburg onder water kwam te staan. De schade werd in augustus geschat op 1,8 miljard euro. Volgens de provincie is zo’n 1,2 miljard euro nodig om overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Dit rapport belicht de tien financieel meest verwoestende klimaatgebeurtenissenn van 2021, van orkanen in de VS, China en India tot overstromingen in Australië, Europa en Canada. De top tien van duurste gebeurtenissen kostte financieel allemaal meer dan $ 1,5 miljard aan schade, met orkaan Ida in de VS bovenaan de lijst met $ 65 miljard dollar.De overstromingen in Europa kwamen op de tweede plaats met $ 43 miljard. “Tenzij de wereld snel actie onderneemt om de emissies terug te dringen, zullen dit soort rampen waarschijnlijk verergeren”, aldus het rapport.

Volgens Steve Bowen, Meteorologist & Head of Catastrophe Insight bij Aon zal dit jaar naar verwachting de zesde keer zijn dat wereldwijde natuurrampen de grens van $ 100 miljard aan verzekerde schade overschrijden. Alle zes zijn sinds 2011 gebeurd en 2021 zal de vierde keer in vijf jaar zijn. Zorgwekkend is dat ondanks de pandemie de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer broeikasgassen in de atmosfeer een nieuw record bereikt volgens

volgens een studie van de Wereld Meteorologische Organisatie, gepubliceerd inoktober gepubliceerd.2 En uit het laatste Emissions Gap Report, vorige maand gepubliceerd door hetVN-milieuprogramma van vorige maand bleek dat de nationaleklimaatplannen die deel uitmaken van de Overeenkomst van Parijs momenteel niet op schema liggen om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden.

Het duurst, chronologisch:

1. Winterstorm in Texas (VS, 23 miljard dollar)

2. Australische overstromingen (Australië, $ 2,1 miljard)

3. Franse koudegolf (Frankrijk, $5,6 miljard)

4. Cycloon Tauktae (India, Sri Lanka, Maldiven, 1,5 miljard dollar)

5. Cycloon Yaas (India, Bangladesh, $ 3 miljard)

6. Europese overstromingen (Europa, 43 miljard dollar)

7. Overstromingen in Henan (China, 17,6 miljard dollar)

8. 8. Tyfoon In-fa (China, Filipijnen, Japan, $ 2 miljard)

9. Orkaan Ida (VS, 65 miljard dollar)

10. Overstromingen in Brits-Columbia (Canada, $ 7,5 miljard)

Andere extreme weersomstandigheden:

11. Droogte Paraná-rivier (Argentinië, Paraguay, Brazilië)

12. Overstromingen in Zuid-Soedan (Zuid-Soedan)

13. Crisis bij het Tsjaadmeer (Nigeria, Niger, Tsjaad, Kameroen)

14. Hittegolf in het noordwesten van de Stille Oceaan (VS, Canada)

15. Droogte in Oost-Afrika (Kenia, Ethiopië, Somalië)

Een studie van World Weather Attribution concludeerde dat de klimaatverandering ervoor zorgt dat extreme regenval zoals die welke leidde tot de overstromingen in Duitsland, België, Nederland en Luxemburg tussen 1,2

tot 9 keer waarschijnlijker is geworden en dat dergelijke stortbuien in de regio nu 3-19% heviger zijn als gevolg van de door de mens veroorzaakte opwarming. Hoewel de regio haar koolstofuitstoot sinds 1990 met 31% heeft verminderd, is 1990 met 31% is gedaald, is Europa nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 18% van alle door de mens veroorzaakte broeikasgassen in de atmosfeer46. De huidige plannen om uitstoot te verminderen, omvatten een vermindering met “ten minste” 55% tegen 2030 uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, en om tegen 2050 netto nul te bereiken.De klimaatdoelstellingen van de regio zijn echter nog steeds “onvoldoende” om te voldoen aande Overeenkomst van Parijs, volgens Climate Action Tracker.

Aanbevelingen

·         Om verdere rampen te voorkomen, moeten landen dringend de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Sommige landen hebben weliswaar ambitieuze plannen hebben ingediend, moeten andere landen met meer actie ondernemen. Dringende uitvoering moet een politieke topprioriteit zijn;

·          Rijkere landen moeten meer middelen ter beschikking stellen om kwetsbare gemeenschappen in armere landen om hen te helpen hen te helpen zich aan te passen aan en weerbaar te worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Deze landen hebben het minst gedaan om de klimaatcrisis, maar lijden onevenredig onder de gevolgen ervan;

·          Er moet meer bepaald een fonds worden opgericht om het verlies en de schade ten gevolge door klimaatverandering moet worden opgericht tegen het einde van COP27;

·          Alle regeringen moeten investeren in de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Rijkere landen moeten ontwikkelingslanden steunen landen steunen, zodat zij een sprong voorwaarts kunnen maken op het op fossiele brandstoffen door de rijkere landen. https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2021-12/Counting%20the%20cost%202021%20-%20A%20year%20of%20climate%20breakdown.pdf

Bron: Risk en Business