06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Panos gaat nauw samenwerken met Alan Middleton, de CEO van PA, en in de loop van 2020 de transitie maken naar de rol van CEO. Na 13 jaar de functie van CEO te hebben vervuld, zal Alan aanblijven bij PA in een adviserende rol.

Bron: Risk en Business