06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Mensen en bedrijven wachten soms lang op een uitspraak en blijven daardoor lang in onzekerheid. Het kabinet wil daar iets aan doen, onder andere door vorig jaar op Prinsjesdag extra geld ter beschikking te stellen en door het in de toekomst makkelijker te maken voor de Rechtspraak om onderling samen te werken. Het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming), waardoor rechtbanken en gerechtshoven elkaar straks makkelijker kunnen helpen bij een tijdelijk gebrek aan zittingscapaciteit, is bij de Tweede Kamer ingediend.

Dekker: ‘Als mensen lang moeten wachten op een uitspraak, bijvoorbeeld bij een scheiding of bij schulden, dan staat hun leven in de pauzestand. Het is daarom van groot belang dat rechtbanken hun achterstanden wegwerken en langere doorlooptijden weten te voorkomen. Deze wet helpt daarbij.’

Administratieve handelingen kunnen een snelle en efficiënte overdracht van zaken van het ene gerecht aan het andere belemmeren. Door zulke belemmeringen weg te nemen, wordt het voor een gerecht met een tijdelijk capaciteitsgebrek eenvoudiger een zaak op een locatie van een ander gerecht te behandelen. Het voordeel is dat zaken dan niet meer hoeven te worden overgedragen, zoals nu het geval is.

Daarnaast komt er een structurele wettelijke voorziening voor de vier zogenoemde concentratierechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Oost-Brabant en Overijssel) waar gespecialiseerde strafzaken van het landelijk parket en het functioneel parket worden behandeld. Bijvoorbeeld zaken van terugkerende jihadgangers en de financiering van terrorisme.

Het is niet altijd te voorspellen wanneer dergelijke zaken zich voordoen, terwijl het vanwege de aard en invloed van deze zaken belangrijk is dat er geen vertraging in de behandeling ervan ontstaat. Door alle zittingsplaatsen van deze rechtbanken voor dit type zaken aan te wijzen als elkaars zittingsplaatsen kunnen eventuele capaciteitsproblemen onderling snel en flexibel worden opgelost.

Foto: Rijksoverheid
Bron: Risk en Business