06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Stichting Salvage is op 31 december 2020 en 1 januari 2021 in totaal vijftig keer uitgerukt. Wanneer men kijkt naar voorgaande jaren, kan met zekerheid worden bevestigd dat dit de rustigste jaarwisseling is geweest voor de stichting sinds tijden.

Totale aantal meldingen
Stichting Salvage is de afgelopen jaarwisseling voor 50 meldingen uitgerukt[1]. Dit zijn er maar liefst 65 minder dan vorig jaar, toen waren het er 115. Het totale aantal meldingen is ten opzichte van vorig jaar met zo’n 56% gedaald.
In onderstaand overzicht wordt het totale aantal meldingen, gedurende de jaarwisselingen van de afgelopen jaren, weergegeven.

Vuurwerk gerelateerde meldingen
De daling van de Salvagemeldingen is vooral terug te zien in het aantal vuurwerk-gerelateerde schades, welke dit jaar beduidend lager uitviel. Zo zijn er deze jaarwisseling 10 Salvageuitrukken geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, dit is 20% van de totale hoeveelheid meldingen.

Vorig jaar waren dit er nog 58, ongeveer 50% van de totale hoeveelheid meldingen gedurende die jaarwisseling.

Soort branden
Het merendeel van de 50 meldingen bestond uit kleine branden, zo’n 22. Gevolgd door 18 middelbranden, 4 grote branden, 4 waterschades en 2 explosies. Deze classificaties worden door de brandweer gehanteerd t.b.v. de uitruk en geven slechts een globale indicatie van de daadwerkelijke schade omvang.

Voorlopige cijfers 2020
Stichting Salvage heeft het jaar 2020 afgesloten met in totaal 5.027 meldingen. Vooralsnog is er daarbij sprake van 2642 belendende panden. Dit aantal kan nog wijzigen, aangezien nog niet alle meldingen zijn afgerond. Het aantal objecten in 2020, waar Salvage hulp heeft verleent, komt in totaal op 7669. De overige cijfers over het jaar 2020 worden binnenkort bekend gemaakt via de site www.stichtingsalvage.nl.

Stichting Salvage
Stichting Salvage is opgericht in 1987 en helpt, namens de brandverzekeraars, gedupeerden die schade hebben aan hun woning of bedrijfspand (gebouw) door brand, blikseminslag, explosie, water, storm en/of aanrijding. De taak van Salvage bestaat uit:

  • Aandacht (zorg voor gedupeerden);
  • Actie (schade beperkende maatregelen);
  • Advies (ondersteunen/helpen zicht krijgen op verdere proces).

De hulp is tot aan de eerstvolgende werkdag, waarna de betreffende verzekeraar het overneemt.


[1] Stichting Salvage wordt door de brandweer alleen opgeroepen voor branden in woningen en bedrijfspanden waarbij de gedupeerde direct hulp nodig heeft. Cijfers van de brandweer zijn dus niet vergelijkbaar met de cijfers van Stichting Salvage.