06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, kunnen sinds 1 januari aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van 5000 euro. De regeling is bedoeld voor kinderen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin of instelling verbleven en daar slachtoffer werden van misbruik of geweld. De aanvraag kan tot eind december volgend jaar worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Vorig jaar concludeerde Commissie De Winter dat een aanzienlijk deel van de kinderen die tussen 1945 en 2019 in de jeugdzorg hebben gezeten, daar te maken heeft gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld of  daar getuige van is geweest. De financiële tegemoetkoming is een onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen.

Slachtoffers die een aanvraag willen indienen, kunnen dit doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Omdat het invullen van de formulieren emotionele impact kan hebben op  slachtoffers, kunnen zij bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor psychosociale en praktische ondersteuning.

Meer informatie over het aanvragen van de schadevergoeding is het vinden op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bron: Risk en Business