06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Een substantieel deel van de werkgerelateerde sterfgevallen zijn verkeersongevallen tijdens het werk of op de weg naar en van het werk, waarbij vermoeidheid en afleiding bekende risicofactoren zijn. Om het risico op vermoeidheid en afleiding te verminderen, is daarom apparatuur ontwikkeld om automobilisten te waarschuwen voordat ze aan hun rit beginnen of tijdens het rijden zelf.

In opdracht van Shell Global Solutions International BV, BP International Limited, Total SA en Chevron Services Company, heeft SWOV een gedetailleerde vergelijking gemaakt van ongeveer 100 technologieën en systemen. De algemene doelstelling was een aanbeveling te doen over welke apparaten in overweging moeten worden genomen om verder te onderzoeken of te gebruiken.

De vergelijking laat zien dat er geen systeem is dat op alle criteria beter presteert dan de andere systemen. Om vermoeidheid en afleiding optimaal te kunnen monitoren kan daarom een ​​combinatie van systemen of systeemkenmerken nodig zijn. De keuze voor een bepaald systeem hangt ook af van de gebruikersvoorkeuren. Voordat een keuze kan worden gemaakt voor een specifiek apparaat , wordt aanbevolen om ook in reële omstandigheden te vergelijken. De resultaten van de vergelijking  duiden op vier systemen die hiervoor in aanmerking komen, afhankelijk van het aantal apparaten dat men zou willen vergelijken.

Rapport R-2020-6 Fatigue and distraction detection A review of commercially available devices to detect fatigue and distraction

Bron: Risk en Business