06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Sinds 1 januari 2022 moeten (land)bouwvoertuigen een kenteken hebben. Eigenaren konden het kenteken vorig jaar zonder keuring aanvragen. Het ging daarbij om ca. 700.000 voertuigen. Eerder is geconstateerd dat een deel van deze voertuigen nog niet is aangemeld in het kentekenregister omdat de eigenaar het kenteken nog niet heeft doorgegeven aan de betreffende verzekeraar.

Om te voorkomen dat voertuigeigenaren massaal problemen krijgen omdat ze nog niet in het WAM-register zijn opgenomen, zijn handhavingsafspraken gemaakt met de RDW (en daarachter het OM). Daarbij is afgesproken dat de RDW pas vanaf 1 januari 2023 start met de zogenaamde registervergelijking voor deze voertuigen.

Vanaf medio 2022 verstuurt de RDW wel waarschuwingsbrieven naar eigenaren van voertuigen waarvan het kenteken nog niet in het WAM-register is opgenomen. Dit gebeurt batchgewijs, dus niet voor alle voertuigen tegelijk. Uiteraard zijn de voertuigen wel gewoon verzekeringsplichtig. Eerder heeft het ministerie bekend gemaakt dat er tot 1 juli 2022 geen boetes worden uitgedeeld als een (landbouw)voertuig nog geen kenteken heeft. Dit omdat niet alle aanvragen tijdig afgehandeld konden worden.

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen