SOD Onderzoek. Beslist Beter 06-13852614 contact@SOD-Onderzoek.nl
Letselschaden
Aansprakelijkheid particulieren (AVP)

Schadebehandeling van geclaimde vaartuigen is van een geheel andere orde dan die van bijvoorbeeld auto’s, motoren, bromfietsen en andere voertuigen. Bij zo’n claim spelen andere factoren een rol; onderzoek naar de verblijfplaats van een gestolen vaartuig vergt vaak inspanningen tot over de landsgrenzen.

In samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partijen verrichten wij onderzoek met een meerledig doel: opsporing van het vaartuig en onderzoek naar de juiste toedracht. Het plaatsen van een beloningsadvertentie kan hiervan deel uitmaken.

Terug naar het overzicht