06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Van alle meldingen die bij Veilig Verkeer binnenkomen over onveilig verkeer staat te hard rijden met stip op 1. Zeker in woonwijken zorgt dit voor onveilige situaties en is dit iets waar bewoners zich zorgen over maken. Met haar campagne ‘Een relaxte rijder maakt de buurt blijer’wil VVN mensen daarvan bewust. “Want bewustwording is de eerste stap om het verkeer echt veiliger te maken. “

De cijfers tonen volgens VVN aan dat een campagne als deze nog steeds hard nodig is. In 2018 zijn er in ons land maar liefst 678 mensen omgekomen door een verkeersongeval, 65 meer dan het jaar ervoor. Daarnaast zijn er tienduizenden verkeersgewonden en situaties waarin het nog maar nét goed gaat. Veel van de verkeersongelukken komen voort uit menselijk gedrag. Snelheid, afleiding en rijden onder invloed zijn grote boosdoeners in het verkeer. 

VVN heeft bij de campagne een factsheet ontwikeld met enkele facts & figures. Hieruit blijkt onder meer:

  • Onderzoekers schatten dat er ongeveer 10 verkeersdoden en 200 à 300 ernstig gewonden het gevolg zijn van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom;
  • Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen: naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid.;
  • Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden;
  •  Een voetganger heeft bij een bots-snelheid van 30 km/uur een overlevingskans van 95%, bij 50 km/ uur is dit gedaald naar 60% en bij 80 km/uur naar 5%. Uit verschillende metingen blijkt dat vaak het merendeel van de automobilisten binnen de bebouwde kom sneller rijdt dan de limiet

Bron: Risk en Business