06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid, zeker die van mensen met een longziekte. In 2021 gaf 84% van de mensen met een longziekte aan soms tot heel vaak last te hebben van één of meer bronnen van luchtvervuiling, zoals houtstook , industrie, wegverkeer en landbouw. Bij 60 tot 80% van de longpatiënten – afhankelijk van de bron – leidt dat tot een verergering van luchtwegklachten. Dit blijkt uit onderzoek binnen de Longmonitor van het Nivel.

Vooral houtstook geeft aanleiding tot klachten. En dan gaat het niet alleen om gebruik van de openhaard en de houtkachel, maar ook om vuurkorven en barbecues. Houtstook met houtkachels bijvoorbeeld leidde in 2020, het jaar voorafgaande aan de enquête, bij een kwart van de mensen met een longziekte tot een longaanval, bij een derde tot het slikken van extra medicijnen en bij 5% tot een (extra) ziekenhuisopname.

Regionale verschillen

De mate waarin bronnen van luchtvervuiling tot een verergering van luchtwegklachten leiden, verschilt per provincie. Het wonen in de nabijheid van gebieden met landbouw en veeteelt leidt in de provincies Noord-Brabant en Limburg vaker tot gezondheidsklachten, waar wegverkeer met name in Utrecht en Noord-Holland voor meer klachten zorgt. Naast houtstook leidt vooral wonen in de buurt van snelwegen en andere drukke wegen tot een verergering van de luchtwegklachten.

Aanpak luchtvervuiling

In Nederland is al veel aandacht voor luchtvervuiling en de gevolgen ervan op de gezondheid van mensen. In 2020 is het Schone Lucht Akkoord in Nederland van start gegaan. Het doel ervan is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 met 50% te verminderen door de aanpak van binnenlandse bronnen van luchtvervuiling zoals industrie, houtstook, wegverkeer en landbouw. Ook mensen met een longziekte vinden dat luchtverontreiniging aangepakt moet worden: 61% van hen is van mening dat andere mensen in de omgeving onvoldoende bijdragen aan de luchtkwaliteit en 68% vindt dat gemeenten meer inspanningen zouden moeten leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

 

Bron: Risk en Business