06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De snelheidseffecten van de verhoging van de snelheidslimiet op autosnelwegen naar 130 km/uur zijn sterk locatie-gebonden en op veel wegvakken klein: automobilisten zijn gemiddeld enkele kilometers per uur sneller gaan rijden. De toename van het aantal verkeersdoden die er de afgelopen jaren op autosnelwegen was te zien, kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/uur worden toegeschreven. Dit staat in een SWOV-onderzoek naar de effecten van de verhoging van de snelheidslimiet naar 130 km/uur vanaf 2012.

Er is een grotere spreiding in de snelheden en een duidelijk groter verschil in snelheid tussen de linker en rechter rijstrook op wegen met meer dan twee rijstroken. De kans op een ongevalsincident (ongeacht de ernst van dat ongeval) is weliswaar toegenomen op 130km/uur-wegvakken, maar minder dan op de wegen waar de limiet 120 km/uur is gebleven.

Van de aanvullende infrastructurele veiligheidsmaatregelen, die nodig waren om de limiet van 130 km/uur veilig te kunnen invoeren, blijkt eind 2019 een deel nog niet volledig te zijn uitgevoerd. Met name de bermveiligheid kan op veel plaatsen nog verbeterd worden.

Rapport R-2019-30 Verhoging snelheidslimiet op autosnelwegenAchtergrondrapport R-2019-30A Verhoging snelheidslimiet naar 130 km/uur en verkeersveiligheid

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen