06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

De 30 km/uur regel werd op 11 mei 2021 van kracht op 70% van de wegen in Spanje. Op bepaalde wegen binnen de bebouwde kom is de snelheid zelfs verlaagd naar 20 km/uur. Alleen als er per weghelft twee of meer rijstroken zijn, dan is de maximumsnelheid 50 km/uur.

Volgens de Spaanse verkeersdienst DGT  heeft de snelheidsvermindering van 50 naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom een positief effect op de verkeersveiligheid gehad. Het aantal aanrijdingen daalde met 17% en het aantal verkeersdoden in steden is met 14% gedaald.

 Minder  verkeersdoden in Spanje in 2021

Sinds 11 mei 2021 is de maximale snelheid op de wegen in de bebouwde kom in Spanje verlaagd van 50 naar 20 of 30 km/uur. In het begin werd daar veel over geklaagd maar de meeste automobilisten houden zich aan deze nieuwe snelheid. De 30 km/uur regel heeft er in 12 maanden ook voor gezorgd dat het aantal verkeersdoden binnen de bebouwde kom met 14% is gedaald.

Volgens de Spaanse verkeersdienst DGT  heeft de snelheidsvermindering van 50 naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom een positief effect op de verkeersveiligheid gehad. Het aantal verkeersdoden (victimas mortales) in steden is met 14% gedaald en het aantal aanrijdingen (atropellos) daalde met 17%. De 30 km/uur regel werd op 11 mei 2021 van kracht op zeven van de tien wegen (70%) in Spanje. Op andere wegen binnen de bebouwde kom is de snelheid zelfs nog minder met 20 km/uur, afhankelijk van het type weg. Mochten er per weghelft twee of meer  rijstroken zijn, dan is de maximumsnelheid als voorh

In Spanje waren er veel steden die door middel van een gemeentelijke verordening op de wegen binnen de bebouwde kom al snelheden van 30 of 20 km/uur hadden vastgesteld maar sinds 11 mei 2021 gelden de volgende snelheden binnen de bebouwde kom voor het hele land:

  • Op wegen met een enkele rijstrook zonder trottoirs wordt de limiet 20 km/u.
  • Op wegen met één rijstrook in elke rijrichting wordt de limiet 30 km/u.
  • Op wegen met twee of meer rijstroken in elke rijrichting blijft de limiet 50 km/u.
  • Autowegen (autovias) die een stad of gemeente doorkruisen krijgen als nieuwe snelheidslimiet 80 km/u.

 

Bron: Risk en Business