SOD Onderzoek. Beslist Beter 06-13852614 contact@SOD-Onderzoek.nl
ACSI: “Kampeerder heeft weinig aandacht voor brandveiligheid”
Nederland bij beste Europese landen qua verkeersveiligheid; Roemenië, Bulgarije en Letland het meest onveilig

In april is voor de vierde maand op rij het aantal motorvoertuigdiefstallen gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Vorige maand werden in ons land 1.995 motorvoertuigen gestolen, 7,8% minder dan de 1.851 in april 2018. Hiermee valt de toename lager uit dan die in februari (+ 13%) en maart (+ 18,7%), zo blijkt uit recente cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). In zes voertuigcategorieën was er een sprake van  een diefstaltoename, in vijf van een daling en in één categorie bleef het aantal diefstallen gelijk aan vorig jaar april.

Vorige maand registreerde get LIV 572 diefstallen van personenauto’s, 53 (8,5%) minder dan de 625 in april 2018.  Tegenover een toename van het aantal gestolen ‘jonge’ modellen  (131 vs 105.+ 24,8%) staat een grotere daling van het aantal auto’s van vier jaar en ouder  (441 vs 520, min 15,2% ), 69, + 1,9%). Van een daling van het aantal motorvoertuigen was ook sprake bij het aantal aanhangers (35/29, min 10,3%), opleggers (8/10, min 20%) en caravans (3/9, min 556,7%).

Net als in april 2018 werd er vorige maand in ons land geen enkele bus gestolen.In aantallen de grootste diefstalstijging deed zich voor bij bromfietsen: met 21,7% van 916 naar 1,115.  Ook bij motoren (140/139, + 0,7%), lichte bedrijfsvoertuigen (116/111, + 4,5%), zware bedrijfsvoertuigen (6/2, + 200%) steeg het aantal diefstallen).

Januari-april

Uit de LIV-cijfers blijkt verder dat in de eerste vier maanden van dit jaar  het aantal gestolen motorvoertuigen in ons land met 10% is gestegen: van 6.935 naar 7.629. De grootste stijging deed zich voor bij bromfietsen: met 22% van 3.303 naar 4.,794. Daarnaast werden in deze periode meer motoren (472/416, + 13,5%), aanhangers (34/31, + 9,7%) en zware bedrijfsvoertuigen (17/13, + 30,8%) ontvreemd.

Tussen begin januari en eind april werden daarnaast in totaal 2.461 personenauto’s gestolen, 24 (1%) minder dan de  22.485 in dezelfde periode in 2018. Tegenover een toename van het aantal diefstallen bij de jonge  modellen (551/486, + 13,4%) staat een daling bij de auto’s van vier jaar of ouder (1.910/1.999, min 4,5%). Ook bij lichte bedrijfsvoertuigen (447/507, min 11,8%), aanhangers (152/157, min 3,2%) en  caravans (17/21, min 19%) was er sprake  van een diefstaldaling, evenals bij  het aantal bussen (0/2, 0%)

In de eerste vier maanden van dit jaar werd ruim een kwart (28,5%) van alle gestolen motorvoertuigen teruggevonden. Het terugvindpercentage was het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (47,1%), gevolgd door lichte bedrijfsvoertuigen (35,6%), personenauto’s vanaf vier jaar en ouder  (32,6%) en jonge personenauto’s (31,8%). Gestolen caravan komen het minst terug bij de rechtmatige eigenaar. Dit jaar tot dusver één van de 17 (5,9%) ook het terugvindpercentage van aanhangers (11,8%) en motoren (18,4%) is aan de lage kant.

In aantallen gezien werden personenauto’s van het merk VW het meest gestolen, op ruime afstand gevolgd door de merken Audi, BMW, Renault en Toyota. Gemeten naar het totale wagenpark is de diefstalkans het hoogst bij Landrovers en iets mindere mate bij de merken Lexus en Audi. Op ruimere afstand volgen  VW’s en Jeeps. Het terugvindpercentage is relatief het laagst bij Mini’s (20%), gevolgd door Fiats (23,9%)  en Mercedessen (25,6%). Gestolen auto’s van de merken Skoda (73,1%), Suzuki (69,2%), KIA (59,4%), Opel (52,6%) en Volvo (46,7%) worden het vaakst teruggevonden.

Bron: Risk en Business
Zie ook: Voertuigen