06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Nadat jarenlang het aantal voertuigdiefstallen in ons land zijn gedaald – in 2018 met 12,1% – vertoont het eerste kwartaal van dit jaar een compleet ander beeld. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in totaal 5.653 motorvoertuigen gestolen, 569 (11,2%) meer dan de 5.084 in dezelfde periode van 2018, zo blijkt uit cijfers van het landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).  In zes van de elf voertuigcategorieën was sprake van een diefstaltoename, in drie van een daling en in twee was het aantal diefstallen exact gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2018

Tussen begin januari en eind maart werden in totaal 1.896 personenauto’s gestolen,  36 (1,9%) meer dan de 1.860 in dezelfde periode in 2018. Bij de jonge modellen t/m 3 jaar was sprake van een toename met 10,8 % (422/381), maar bij de oudere auto’s nam het aantal diefstalgevallen met 0,3% (1.474/1.479) af. Forse procentuele toenames deden zich voor bij bromfietsen (+ 22,5%, 2.924/2.387) en opleggers (+ 23,8%, 26/21). Ook werden er meer motoren (+ 19,9%, 332/277) en caravans (+ 16,7%, 14/12) gestolen.

Behalve bij de oudere auto’s liep ook bij lichte bedrijfsvoertuigen (min 15,9%, 333/396) en bij aanhangers (min 0,8%, 117/118) terug, terwijl het aantal gestolen zware bedrijfsvoertuigen (11) en autobussen (0) gelijk was aan de eerste maanden van het vorig jaar.

Maart

In maart registreerde het LIV 2.090 diefstallen van motorvoertuigen, een toename met maar liefst 19,4% ten opzichte van de 1.750 diefstalgevallen in dezelfde maand in 2018. De toename is vooral toe te schrijven aan de forse stijging van het aantal gestolen brom- en snorfietsen: van 781 naar 1.143. Daarnaast werden er meer motoren (van 104 naar 125), jonge personenauto’s  (van 145 naar 163) en caravans (van 4 naar 6) gestolen.

 Bij de oudere personenauto’s daalde het aantal diefstallen (van 502 naar 479), waardoor het totaal aantal personenauto’s dat werd gestolen ets terugliep: van 647 naar 642. Van een daling was ook sprake bij de lichte bedrijfsvoertuigen (van 144 naar 119), bij aanhangers (van 55 naar 42), bij opleggers (van 11 naar 10) en  bij zware bedrijfsvoertuigen (van 4 naar 3), Net als in maart 2018 werd er ook vorige maan geen enkele autobus gestolen.

Bron: Risk & Business