06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Verzekeraars hebben tijdens afgelopen jaarwisseling bijna vijf keer zoveel schadeclaims ontvangen uit Scheveningen dan tijdens eerdere jaarwisselingen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars ontvingen dit jaar op 1 en 2 januari 236 schadeclaims uit Scheveningen. Eerdere jaarwisselingen werden er in Scheveningen gemiddeld 45 schadeclaims ingediend, variërend van 30 in 2017 tot 53 in 2016. Het gaat hier om claims op alle schadeverzekeringen (woning, auto, camper, etc.) en er is niet gekeken naar de oorzaak van de schade. “We kunnen op dit moment nog geen uitsplitsing maken naar oorzaken”, vertelt Timo Brinkman, beleidsadviseur brand bij het Verbond van Verzekeraars. “Maar de ervaring leert dat het merendeel om brandschade gaat.”

Vonkenregen

Afgelopen jaarwisseling heeft Scheveningen veel last ondervonden door een vonkenregen die ontstaan is door het Vreugdevuur. Verzekeraars hebben destijds direct het signaal afgegeven dat zij gedekte schades zullen uitkeren, ook al is nog niet duidelijk wie uiteindelijk aansprakelijk is voor de schade. “Het aantal uitgekeerde claims laat zien dat verzekeraars zich aan hun belofte gehouden hebben. Ze hebben hun klanten niet in de kou laten staan, maar de schades apart geregistreerd voor eventueel toekomstige verhaalacties”, aldus Brinkman.

Of verzekeraars de schade uiteindelijk zullen verhalen op de aansprakelijke partij is nog niet duidelijk, dat moet elke verzekeraar zelf bepalen. Ook kan het Verbond nog niets zeggen over schadebedragen

Bron: Risk & Business