06 13 85 26 14 contact@SOD-Onderzoek.nl

Rijkswaterstaat werkt aan een hoofdwegennet waarop weggebruikers vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Maar het hoofdwegennet veroudert en wordt steeds intensiever gebruikt. Het opknappen van wegen, bruggen en viaducten met zo min mogelijk hinder wordt een steeds grotere uitdaging.

Rijkswaterstaat realiseerde in 2021 voor € 2,6 miljard aan aanleg, onderhoud, vervanging en renovatie van infrastructuur. Voor beheer en onderhoud was dat € 1,9 miljard. Dat is € 700 miljoen meer dan in het jaar daarvoor. We boekten met ons werk dan ook indrukwekkende resultaten. Neem de nieuwe zeesluis in IJmuiden: een bijzonder voorbeeld van hoe we een verouderd sluiscomplex hebben klaargemaakt voor de toekomst. In het oosten van Nederland biedt het gerenoveerde sluiscomplex Eefde sinds 2021 ruim baan aan grotere schepen. Met het werk aan de A15 en dat bij Vianen is een sterk staaltje ‘vervangingswerk’ zichtbaar geworden. En het verplaatsen van de Suurhoffbrug en de boogbrug bij Vianen leverde spectaculaire beelden op. Die werden dan ook volop gedeeld op social media.

Meer kilometers

In 2021 hebben we met z’n allen 63,6 miljard voertuigkilometers afgelegd op het rijkswegennet. Dat is ruim 4% meer dan in 2020. Vooral overdag tussen de ochtend- en de avondspits nam het aantal weggebruikers toe. Als gevolg daarvan steeg de vertraging ten opzichte van 2020 met bijna 20%. Toch was het in 2021 nog lang niet zo druk op de weg als in 2019. Door corona daalde het aantal files doordat veel mensen gingen thuiswerken. Een deel van hen zal dat ook na de pandemie (deels) blijven doen. Maar de verwachting is dat het personen- en goederenvervoer, zowel op de korte als de lange termijn, weer gaat groeien.

Bron: Risk en Business